MKiDN otwiera dyskusję o organizacji życia kulturalnego

30-08-2017

Fot. Danuta Matloch

Fot. Danuta Matloch

Fot. Danuta Matloch

Fot. Danuta Matloch

Fot. Danuta Matloch

Ustalenie formalno-prawnego statusu artysty, wyjście naprzeciw problemom socjalnym twórców, stworzenie optymalnych warunków do rozwoju sztuki w wymiarze zarówno wysokim, jak i popularnym – to niektóre z zagadnień, jakie wezmą na warsztat uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji Kultury. OKK rusza z początkiem września i obejmie cykl 11 sympozjów zorganizowanych w pięciu miastach.

„Chcielibyśmy otworzyć bardzo szerokie forum dyskusji o sposobie organizacji polskiego życia kulturalnego” – powiedziała wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Wanda Zwinogrodzka podczas konferencji prasowej prezentującej projekt, która odbyła się 30 sierpnia br.

„Po ponad 25 latach przyszedł czas, żeby przemyśleć i ewentualnie w pewnych częściach zweryfikować ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej” – zaznaczyła.  W ocenie wiceminister Zwinogrodzkiej, nowe rozwiązania zadziałają, jeżeli będą miały akceptację środowisk artystycznych.

Chcemy otworzyć  bardzo szerokie forum dyskusji o sposobie organizacji polskiego życia kulturalnego. Doszliśmy w MKiDN do wniosku, że najlepszym sposobem zdiagnozowania sytuacji, a zwłaszcza sprecyzowania kierunków jej poprawy, będzie szerokie forum na którym, gdzie rozmaite środowiska i artyści rozmaitych specjalności, z różnych miejsc Polski, będą mieli okazję przedyskutować swoje obserwacje i postulaty. (…) Mamy nadzieję, że pozwoli to w wieloetapowym procesie stworzyć założenia do nowelizacji obecnej ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej lub wręcz stworzenia wręcz nowej ustawy; w zależności od tego, jakie będą wnioski z tych dyskusji – wyjaśniła Wanda Zwinogrodzka.

Jak podkreśliła wiceminister,  wszelkie systemowe regulacje zadziałają i będą miały szansę stworzyć lepsze warunki do rozwoju kultury, o ile znajdą zrozumienie i akceptację środowisk artystycznych oraz innych podmiotów zainteresowanych światem twórców. W jej ocenie, jakiekolwiek odgórnie narzucane rozwiązania, nawet teoretycznie udane - bo na przykład sprawdzone w innych krajach - nie są fortunnym pomysłem. Potrzebna jest ich akceptacja i adaptacja do konkretnych doświadczeń.

Wanda Zwinogrodzka zwróciła uwagę, że część problemów związanych z obecnie obowiązującą ustawą wynika z tego, że była ona uchwalona w 1991 roku.

Nasze wyobrażenie o działaniu wolnego rynku artystycznego, o istnieniu kultury w warunkach innej administracji państwowej, po powstaniu samorządów itd., było wówczas bardzo nieprecyzyjne. Po ponad ćwierćwieczu przyszedł czas, żeby ten system przemyśleć i ewentualnie w pewnych częściach zweryfikować – dodała wiceminister Zwinogrodzka.

W konferencji prezentującej ministerialny projekt, wzięli udział przedstawiciele środowisk artystycznych - prezes Związku Polskich Artystów Plastyków Janusz Janowski, dyrektor Cracovia Danza Romana Agnel, teatrolog, kierownik działu literackiego Teatru Narodowego w Warszawie Paweł Płoski, prof. nadzwyczajny w Zakładzie Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa UMCS dr hab. Katarzyna Smyk, dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina dr Artur Szklener, którego instytut koordynuje Ogólnopolską Konferencję Kultury.

W trakcie konferencji reprezentanci poszczególnych dziedzin sztuki przedstawiali problemy dotykające twórców. Zwracali uwagę przede wszystkim na brak uregulowań prawnych, określających status artysty, a także wynikające z tego problemy socjalne.

Na Ogólnopolską Konferencję Kultury złoży się cykl 11 sympozjów zorganizowanych według dwóch dopełniających się porządków: tematycznego i geograficznego, oraz dwunastego sympozjum podsumowującego całość.

We wrześniu - sympozja tematyczne

Otwierające Konferencję pięć sympozjów tematycznych, poświęcone będzie kolejnym dziedzinom sztuki: muzyce, tańcu, teatrowi, sztukom plastycz­nym oraz kulturze ludowej. Plenarne obrady z udziałem środowiskowych autorytetów, artystów i organizatorów mają za zadanie omówienie najistotniejszych zagadnień wiążących się z aktualnym stanem kultury w Polsce, zarówno w jej wymiarze instytucjonalnym, jak i z punk­tu widzenia indywidualnego twórcy. Przedmiotem debaty staną się m.in. kwestie relacji pomiędzy państwem a działalnością artystyczną, obszary domagające się regulacji oraz wsparcia państwowego mecenatu, zagad­nienia dotyczące roli kapitału prywatnego w rozwoju kultury czy wzajemne zależności między twórcami, a ich odbiorcami.

Sympozja tematyczne zaplanowane są na wrzesień 2017 roku, każde z nich odbędzie się w innym mieście:

4–5 września, Wrocław – Muzyka (Narodowe Forum Muzyki)

6 września, Lublin – Kultura ludowa (Centrum Spotkania Kultur)

12 września, Gdańsk – Teatr (Teatr Wybrzeże)

14–15 września, Kraków – Sztuki wizualne (Akademia Sztuk Pięknych)

18 września, Bytom – Taniec (Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK)

Więcej informacji oraz rejestracja uczestników na stronie: www.konferencjakultury.pl.powrót