MKiDN: podpisanie umów o dofinansowanie obiektów sakralnych

16-09-2016

Na zdjęciu: Klasztor Ojców Paulinów Jasna Góra w Częstochowie Klasztor Ojców Paulinów Jasna Góra w Częstochowie

Na zdjęciu: Klasztor Ojców Paulinów Jasna Góra w Częstochowie Klasztor Ojców Paulinów Jasna Góra w Częstochowie

Na zdjęciu: Klasztor Ojców Paulinów Jasna Góra w Częstochowie Klasztor Ojców Paulinów Jasna Góra w Częstochowie

Na zdjęciu: Klasztor Ojców Paulinów Jasna Góra w Częstochowie Klasztor Ojców Paulinów Jasna Góra w Częstochowie

Na zdjęciu:

Na zdjęciu: Klasztor Ojców Dominikanów w LublinieKlasztor Ojców Dominikanów w Lublinie

 

16 września w siedzibie MKiDN wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński podpisał umowy o dofinansowanie projektów zgłoszonych przez Klasztor Ojców Dominikanów w Lublinie, Klasztor Ojców Paulinów Jasna Góra w Częstochowie oraz Diecezję Kaliską. Środki, które zasilą te projekty, pochodzą z VIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”. Po podpisaniu umów odbyła się konferencja prasowa.

Ze strony beneficjentów sygnatariuszami umów są: o. Czesław Brud - administrator Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze, o. Grzegorz Kluz – przeor Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie oraz ks. Rafał Kopis – ekonom Diecezji Kaliskiej.

"To projekty nowoczesne, odnoszące się do naszego dziedzictwa kulturalnego, które jest tak pięknie strzeżone w obiektach sakralnych w Polsce" - powiedział podczas uroczystości wicepremier.

Jak zaznaczył, współczesne projekty kulturalne to nie tylko renowacja zabytków, możliwość odnowienia obiektów, ale także działalność ekspozycyjna, kulturalna, jaka jest z nimi związana.

"To działalność, która obejmuje młode pokolenie, osoby wykluczone, ale także przeciętnego użytkownika kultury. (…) Kultura w coraz większym stopniu staje się elementem rozwojowym. To już nie tylko inwestycja w długim okresie czasu, która ma zmieniać świadomość, postawę, podnosić poziom aspiracji kulturowych, ale są to także inwestycje, rozpędzające gospodarkę. Współczesne zabytki, rewitalizacja miast, przemysły kreatywne - to są najbardziej dynamiczne elementy, napędzające gospodarkę" - podkreślił prof. Gliński.

Jego zdaniem "nie ma przemysłu turystycznego, a także innych wielu innych działów gospodarki, bez zrewitalizowanej przestrzeni materialnej, zabytkowej, bez inwestowania w zabytki i bez projektów interaktywnych, które wychodzą do ludzi".

"Te 18 pierwszych wniosków to bardzo różnorodne projekty. Obrazuje to różnorodność polskiej kultury i różnorodność potrzeb. (…) Tych środków jest wciąż za mało w stosunku do potrzeb, ale udało nam się w przyszłym budżecie zwiększyć pulę na zabytki o 20 mln. Będziemy starali się co roku tę pulę zwiększać" – zapowiedział minister kultury.

Nowe przestrzenie wystawowe, portal internetowy

Projekt OO. Paulinów, który uzyskał dofinasowanie to: ‘Narodowe Perły Klasztoru OO. Paulinów Jasna Góra w Częstochowie – ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego”. Jego głównym celem jest rewitalizacja części zabytkowego obszaru  klasztoru oraz rozwój na tym obszarze działalności edukacyjno-kulturalnej. Obiekty, których dotyczy projekt znajdują się na obszarze uznanym za Pomnik Historii.

Rewitalizacji ma być poddane Atrium i Sala Papieska. Zaplanowano również renowację Kurtyny Wschodniej, wymianę więźby dachowej na budynku Pokoi Królewskich oraz wymianę nawierzchni tarasu bastionu Św. Rocha. Powstanie także portal internetowy wraz z wirtualnym spacerem.

Efektem tych prac ma być zwiększenie funkcji i roli obiektów jasnogórskich - jako ośrodków bogactwa kultury. W zrewitalizowanych przestrzeniach Atrium powstanie nowa wystawa zabytków ruchomych (m.in. malarstwa sztalugowego i ściennego) znajdujących się na terenie klasztoru. Dzięki udostępnieniu Sali Papieskiej stworzona zostanie stała wystawa poświęcona papiestwu, w tym papieżowi Janowi Pawłowi II. Ponadto w Sali Papieskiej (zwanej Salą Zgromadzeń), mogącej pomieścić do kilkuset osób, będą mogły odbywać się wystąpienia, konferencje i zgromadzenia.

Wymiana więźby dachowej na budynku Pokoi Królewskich pozwoli na udostępnienie nowych powierzchni wystawienniczych, które będą udostępniane odwiedzającym. Z kolei wymiana nawierzchni tarasu bastionu Św. Rocha, umożliwi udostępnienie stałej wystawy poświęconej m.in. historii państwa polskiego.

Całkowity koszt projektu przekracza 20 mln zł, dofinansowanie ze środków unijnych to 17,6 mln zł.

Renowacja bazyliki, digitalizacja zbiorów

Lubelscy dominikanie zgłosili projekt pod nazwą: "Klasztor w sercu miasta" - renowacja Bazyliki Ojców Dominikanów w Lublinie”. Podstawowym celem projektu są prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Bazylice pw. św. Stanisława w Lublinie oraz konserwacja wybranych zabytków ruchomych wyposażenia wnętrza bazyliki. Środki zostaną wykorzystane również na digitalizację i konserwację części zbiorów (księga Ruszla).

Działania te mają doprowadzić do powstania nowej oferty kulturalnej skierowanej do dzieci, młodzieży, dorosłych, osób z niepełnosprawnościami oraz osób wykluczonych. Będą to m.in.: lekcje historii sztuki dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Renesans Lubelski" oraz lekcje „Druki o. Pawła Ruszla jako przykład wydawnictw XVII- wiecznych".

Całkowity koszt projektu to 15,6 mln zł, kwota dofinansowania wyniesie: 12,8 mln zł.

Szlak turystyczny, festiwal organowy

Diecezja Kaliska zgłosiła projekt: „Szlakiem zabytkowych kościołów obszaru Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu”. Będą to działania renowacyjne i konserwatorskie w 17 zabytkowych kościołach tej diecezji, w tym również konserwacja drewnianych zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie tych kościołów.

Celem projektu jest utworzenie Szlaku Zabytkowych Kościołów Diecezji Kaliskiej (także w wersji wirtualnej), stworzenie kompleksowego programu kulturalno-edukacyjnego obejmującego m.in. organizację przez wszystkie parafie biorące udział w projekcie: Festiwalu Muzyki Organowej „Czas zatrzymany w drewnie” oraz cyklicznych spotkań w ramach dni edukacyjno-historycznych pt. „Drewniana Podróż Do Przeszłości”.

Całkowity koszt projektu przekracza 10 mln zł, dofinansowanie ze środków unijnych to 8,6 mln zł.powrót