MKiDN pomaga zabezpieczyć archiwa Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie

12-09-2012

1 mln zł przeznaczyło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zabezpieczenie unikatowego archiwum historycznego zgromadzonego przez Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie. Decyzję w tej sprawie szef resortu Bogdan Zdrojewski podpisał 12. 09. br.

MKiDN pomaga zabezpieczyć archiwa Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie
Minister Kultury Bogdan Zdrojewski oraz Dariusz Pawłoś, Przewodniczący Zarządu Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie. fot.: Danuta Matloch

Wartość tego archiwum jest absolutnie bezcenna" - podkreślił minister Bogdan Zdrojewski. Jak dodał, środki zostaną uruchomione w ciągu najbliższych 24 godzin.  Ok. 700 tys. ma być wydane m.in. na kontynuowanie badań dotyczących strat osobowych wśród polskich obywateli, a ok. 300 tys. na niezbędną infrastrukturę potrzebną do ulokowania i zabezpieczenia zebranej przez fundację dokumentacji.

"Inwestując w archiwum zgromadzone przez naszą fundację mamy szansę na dalsze działanie" – zaznaczył prezes FPNP, Dariusz Pawłoś. Ze względu na trudną sytuację Fundacji, zbiór przejmą Archiwa Państwowe (Archiwum Akt Nowych). Fundacja zobowiązała się natomiast do uporządkowania materiałów w ciągu 3 lat.

Dokumentacja ta dotyczy ok. 1 mln ofiar represji hitlerowskich Niemiec. W ocenie archiwistów, koszt przejęcia cennych dokumentów liczących 4,5 km półek, to 1,5 mln zł.

Profesjonalne zabezpieczenie cennego i unikatowego zbioru archiwalnego Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie jest konieczne ze względu na jego ogromne znaczenie dla badań historycznych, ale przede wszystkim - dla osób represjonowanych w czasie II wojny światowej.

Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" powstała w 1991 r. w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy rządem RP i RFN. Jest organizacją non profit, działa na rzecz ofiar prześladowań nazistowskich i polsko-niemieckiego dialogu. Prowadzi działalność społeczną, humanitarną i edukacyjną. Zgromadziła akta dokumentujące losy przeszło miliona poszkodowanych. Zasoby archiwum obejmują jeden z największych zbiorów oryginalnych dokumentów, zdjęć, listów, wspomnień i innych pamiątek, które przez kilkadziesiąt lat przechowywali sami poszkodowani lub ich spadkobiercy. Fundacja wykorzystuje te zasoby, uczestnicząc w różnych projektach badawczych i edukacyjnych.powrót