MKiDN upamiętnia dziedzictwo Jana Pawła II

06-02-2014

Budowa ekspozycji głównej Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie oraz Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II w Wadowicach. To dofinansowane przez MKiDN projekty, które mają na celu zachowanie i upowszechnianie pamięci o życiu i nauczaniu Papieża - Polaka, którego kanonizacja odbędzie się 27 kwietnia br. Resort nie przekazał natomiast żadnej dotacji na budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

Wizualizacja - muzeum JP2
muzeumjp2.pl

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - wbrew doniesieniom prasowym – nie przekazało żadnej dotacji na budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. W ramach Programu Ministra Rozwój infrastruktury kultury, Priorytet Infrastruktura kultury 6 mln zł przyznano w tym roku na budowę Ekspozycji Głównej Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Zgodnie z  przyjętym schematem podziału środków, dotacja ta stanowiła ok. 30% wnioskowanej kwoty. Środki na Muzeum Jana Pawła II nie pochodzą z budżetu państwa tylko z odpisu z gier liczbowych czyli z Funduszu Promocji Kultury.

Należy podkreślić, że departament zarządzający danym priorytetem ocenia wnioski pod względem poprawności formalnej. Wszystkie złożone wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną, przekazywane są do ekspertów, którzy dokonują oceny merytorycznej wniosków i przyznają punktację. W przypadku Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego Zespół Sterujący rekomendował przyznanie dotacji i jej wysokość, którą minister Bogdan Zdrojewski zatwierdził, nie dokonując żadnych zmian.

Liczba projektów, które dostaną dofinansowanie z danego priorytetu nie jest stała i zależy od punktacji oraz budżetu przeznaczonego na dany priorytet. W związku z tym, dofinansowanie uzyskują te aplikacje, które zdobyły najwięcej punktów na zasadzie- im więcej punktów tym większy procent kwoty wnioskowanej. Na samym szczycie jest to np. 90, 80%,  na dole listy 60, 50%. Wniosek dot. Muzeum Jana Pawła II uzyskał ok. 30% kwoty wnioskowanej.

Nie jest prawdą, że była to najwyższa tegoroczna dotacja.  W tym samym priorytecie, w ramach zadania wieloletniego w 2014 r. Muzeum Wsi Kieleckiej otrzyma 8 mln zł. Środki te przeznaczone zostaną na realizację zadania „Remont i przebudowa Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie cz. III”.

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, powstające w ramach Centrum Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie, jest ważnym elementem polityki kulturalnej państwa w zakresie dziedzictwa narodowego. Placówka będzie prowadziła nowoczesną działalność edukacyjną oraz podtrzymywała pamięć i wiedzę o roli obu hierarchów w historii Polski.

Ekspozycja główna, zajmująca około 2000 m2, będzie się znajdować w pierścieniu okalającym kopułę Świątyni, ponad jej nawą główną.  Składać się będzie z 10 stref na przemian rozświetlonych i mrocznych, nawiązując do zmiennych losów głównych bohaterów Muzeum. Ciekawa oprawa plastyczna oraz nowoczesna formuła wystawiennicza, charakterystyczna dla muzeów narracyjnych, pozwoli na przybliżenie tematu współczesnemu odbiorcy. Obok znajdą się też sale: multimedialna i konferencyjna oraz specjalna przestrzeń dziecięca.

Podobny cel, jakim jest upamiętnianie i upowszechnianie wiedzy na temat życia i nauczania Papieża - Polaka, którego pontyfikat zajmuje wyjątkowe miejsce w polskim dziedzictwie narodowym, przyświecał budowie Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II w Wadowicach.

Zostało ono utworzone  12 kwietnia 2010 r. jako wspólne przedsięwzięcie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwa Małopolskiego, Gminy Wadowice i Archidiecezji Krakowskiej.  We wrześniu rozpoczęła się gruntowna przebudowa domu rodzinnego Jana Pawła - kamienicy przy ul. Kościelnej 7, w której przed II wojną światową mieszkała rodzina Wojtyłów, a od roku 1984 działało papieskie muzeum. Nowa, multimedialna, interaktywna ekspozycja pozwoli zwiedzającym wędrować u boku Ojca Świętego przez różne etapy jego życia, skłoni do refleksji, ale także zapozna z atmosferą i realiami przedwojennych Wadowic. Po zakończeniu modernizacji muzeum stanie się nowoczesną instytucją kultury na miarę XXI w. Placówka zostanie otwarta dla zwiedzających w kwietniu tego roku.  Koszt budowy to 29 mln zł, resort przekazał na ten cel 12 mln zł.  

W latach 2008 – 2014 MKiDN przeznaczył na rozwoju infrastruktury kultury 5,3 miliarda złotych.  W 2014 r. zostaną zakończone 23 projekty o łącznej wartości prawie 1,2 mld zł.powrót