MKiDN zamierza współprowadzić Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego

27-11-2017

Na zdjęciu:  podpisanie listu intencyjny ws. współdziałania na rzecz podjęcia prowadzenia Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego jako wspólnej instytucji kulturyfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu:  podpisanie listu intencyjny ws. współdziałania na rzecz podjęcia prowadzenia Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego jako wspólnej instytucji kulturyfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu:  podpisanie listu intencyjny ws. współdziałania na rzecz podjęcia prowadzenia Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego jako wspólnej instytucji kulturyfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu:  podpisanie listu intencyjny ws. współdziałania na rzecz podjęcia prowadzenia Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego jako wspólnej instytucji kulturyfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu:  podpisanie listu intencyjny ws. współdziałania na rzecz podjęcia prowadzenia Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego jako wspólnej instytucji kulturyfot. Danuta Matloch

 

Wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński i przedstawiciele Powiatu Międzyrzeckiego podpisali list intencyjny ws. współdziałania na rzecz podjęcia prowadzenia Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego jako wspólnej instytucji kultury. Minister kultury podkreślił, że „muzeum jest jedną z najstarszych placówek muzealnych w zachodniej Polsce” i wymaga wsparcia Ministerstwa Kultury. Uroczystość podpisania listu odbyła się 27 listopada br. w siedzibie MKiDN.

„Muzeum stoi na straży ochrony materialnego dziedzictwa Polski Jagiellońskiej”

- Muzeum, które jest jedną z najstarszych placówek muzealnych w zachodniej Polsce, z uwagi na znaczenie i charakter tej instytucji, wymaga wsparcia i zapewnienia mu odpowiednich warunków merytorycznych i organizacyjnych oraz możliwości rozwoju – tak o decyzji dotyczącej podjęcia działań ws. współprowadzenia Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego mówił wicepremier Piotr Gliński.

Minister kultury podkreślił, że na terenie Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej znajduje się królewski zamek piastowski – jedyny na terenie województwa lubuskiego. Prof. Gliński zapewnił, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego będzie dążyć do podpisania umowy w sprawie wspólnego prowadzenia Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego.

Historia powstania Muzeum

Pierwsze międzyrzeckie muzeum powstało w okresie międzywojennym. Idea utworzenia w mieście placówki muzealnej pojawiła się w 1922 roku. Początkowo wystawa ograniczona była do sali obrad rady miejskiej w ratuszu. Mimo wysiłku i prób powołania stałego muzeum powiatowego, do 1935 roku nie udało się utworzyć takiej placówki. Gromadzono natomiast zbiory, odbywały się także czasowe wystawy krajoznawcze. Obiekty zabytkowe były przechowywane od 1934 roku w domu Fundacji Knispel i dawnej siedziby Rosyjskiej Kampanii Sukienniczej. Dopiero w 1935 roku utworzono stałą placówkę muzealną (Meseritzer Heimatmuseum).

Po zakończeniu II wojny światowej – 18 marca 1946 roku – w międzyrzeckim Muzeum otwarto pierwszą wystawę na którą złożyły się zabytki z zakresu sztuki, historii i kultury ludowej zebrane w okolicach Międzyrzecza. Od 1949 roku siedzibą muzeum były zabytkowe budynki dawnego dworu starostwa i oficyny dworskiej z początku XVIII wieku. Po remoncie adaptacyjnym, 24 lipca 1965 roku, otwarta została stała wystawa Muzeum pt. „Tysiąc lat Międzyrzecza”, która przedstawiała przeszłość miasta i regionu.

Jedyny królewski zamek piastowski w województwie lubuskim

Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego jest jednym z najbardziej urokliwych miejsc w województwie lubuskim. Park o powierzchni 6 hektarów rozlokowany jest w widłach dwóch rzek Obry i Paklicy. Zwiedzający mogą podziwiać ruiny zamku królewskiego z czasów Kazimierza Wielkiego.  Na uwagę zasługuje również największa w Polsce kolekcja portretów trumiennych z XVII i XVIII w.

Kompleks muzealno-parkowy tworzą:

 

Źródło: /MKiDN, Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej/powrót