Młoda polska - piąta edycja Programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla polskich artystów młodego pokolenia

14-01-2008

14 stycznia minister Bogdan Zdrojewski wręczył stypendia laureatom V edycji Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Młoda Polska".

Program stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Młoda Polska" przeznaczony jest dla młodych polskich artystów (do 35 roku życia), którzy wykazali się wybitnymi osiągnięciami w następujących dziedzinach: muzyka, sztuki plastyczne, teatr, film, literatura, krytyka sztuki. Stypendium ma umożliwić laureatom dokonanie znaczącego kroku w ich karierze artystycznej. Środki ze stypendium mogą być przeznaczone na realizację konkretnych projektów artystycznych, studia za granicą,  zakup instrumentów i sprzętu niezbędnego do ich pracy twórczej.

Do V Edycji Programu zgłoszono 316 wniosków (w tym pięciu duetów, tzn. 321 osób). Stypendium przyznano na realizację 78 wniosków (w tym trzech duetów, tzn. 81 osób). Tegoroczni laureaci reprezentują: film - 5, muzykę - 49 (w tym 2 duety), plastykę - 23 (w tym 1 duet), taniec - 2, teatr - 2. Środki ze stypendium przeznaczą oni na: realizację konkretnego projektu artystycznego (20 artystów), studia i rezydencje zagraniczne (20 artystów), zakup instrumentów (32 artystów), zakup sprzętu (2 artystów), wydanie płyty (7 artystów). Zgodnie z warunkami formalnymi Programu maksymalna kwota stypendium wynosi 40 000 zł.

Wśród laureatów V Edycji znaleźli się m.in.: Maciej Cuske, reżyser, Piotr Przedbora, gitarzysta (najmłodszy stypendysta - ma 13 lat i mnóstwo nagród na swoim koncie w konkursach gitary klasycznej), Wojciech Koprowski, skrzypek, Małgorzata Dmitruk, grafik, Michał Stachyra, artysta wizualny, Ewa Piotrowska, reżyser teatralny.powrót