Modernizacja siedziby NInA trwa. Minister kultury z wizytą w Instytucie

20-08-2014

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska w Narodowym Instytucie Audiowizualnym. fot. Danuta Matloch
Minister Małgorzata Omilanowska z wiceministrem Andrzejem Wyrobcem oraz dyrektorem Narodowego Instytutu Audiowizualnego Michałem Merczyńskim. fot. Danuta Matloch

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska w Narodowym Instytucie Audiowizualnym. fot. Danuta Matloch
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska orac wiceminister Andrzej Wyrobiec w Narodowym Instytucie Audiowizualnym. fot. Danuta Matloch

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska w Narodowym Instytucie Audiowizualnym. fot. Danuta Matloch
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska w Narodowym Instytucie Audiowizualnym. fot. Danuta Matloch

 

Ocena postępów prac trwającej właśnie modernizacji siedziby NInA oraz spotkanie z dyrekcją i pracownikami Instytutu były głównymi tematami wizyty Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Narodowym Instytucie Audiowizualnym 20 sierpnia.

Realizacja projektu Modernizacja budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie rozpoczęła się w maju ubiegłego roku. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 58, 2 mln zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 49, 5 mln zł. Pozostała część inwestycji będzie finansowana ze środków własnych Instytutu, pochodzących z dotacji MKiDN.

Rozpoczęta w maju ubiegłego roku, modernizacja siedziby Instytutu przebiega zgodnie z założonym harmonogramem, aktualnie prace są na półmetku. Dzięki remontowi Instytut zyska własne zaplecze digitalizacyjne, specjalistyczne pracownie, laboratoria badawcze oraz rekonstrukcyjne, nowoczesne archiwum, a także ogólnodostępne przestrzenie udostępniania zbiorów. Dzięki otwarciu siedziby Instytutu dla publiczności, NInA jako państwowa instytucja użytku publicznego, będzie mógł znacząco rozszerzyć prowadzoną działalność kulturalną i edukacyjną. Uroczyste otwarcie modernizowanego budynku i przestrzeni NInA planowane jest na 29 maja 2015 r.

W ramach XI Priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, którego operatorem jest MKiDN, dofinansowanie otrzymało 79 projektów. Ich łączna wartość to 3,96 mld zł (w tym ze środków europejskich - 2,3 mld zł).powrót