Monika Smoleń Podsekretarzem Stanu w MKiDN

26-02-2008

W dniu 26 lutego br. Monika Smoleń została powołana na stanowisko podsekretarza stanu w MKiDN. Do tej pory pełniła ona w Ministerstwie funkcję dyrektora Departamentu Strategii Kultury i Funduszy Europejskich.

W 2003 roku Monika Smoleń obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (praca doktorska: "Przemysły kultury - wpływ na rozwój miast") i uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie zarządzanie. W czasie studiów doktoranckich była stypendystką Ministra Edukacji, Kultury i Nauki Królestwa Niderlandów na Uniwersytecie Erasmusa w Rotterdamie, a od roku 1998 do 2007 - pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Spraw Publicznych UJ.powrót