Music Export Conference 2017 z udziałem wiceministra Lewandowskiego

05-10-2017

Na zdjęciu: Wiceminister kultury Paweł Lewandowski przemawia na otwarciu konferencji Music Export Conference. autor zdjęcia Danuta Matloch
fot.: Danuta Matloch

Na zdjęciu: Wiceminister kultury Paweł Lewandowski na otwarciu konferencji Music Export Conference. autor zdjęcia Danuta Matloch
fot.: Danuta Matloch

Na zdjęciu: Wiceminister kultury Paweł Lewandowski na otwarciu konferencji Music Export Conference. autor zdjęcia Danuta Matloch
fot.: Danuta Matloch

Na zdjęciu: Otwarcie konferencji Music Export Conference. autor zdjęcia Danuta Matloch
fot.: Danuta Matloch

 

- Rozwój sektorów kreatywnych, w tym sektora muzyki jest jednym z kluczowych działań prowadzonych obecnie przez resort kultury. Muzyka jest nieodzownie powiązana z wieloma segmentami sektorów kreatywnych – mówił podczas otwarcia konferencji wiceminister kultury Paweł Lewandowski. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Narodowym Centrum Kultury jest inicjatorem II edycji konferencji poświęconej eksportowi muzyki pn: „Music Export Conference”. Dwudniową konferencję - 5 października otworzył wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego.

Eksport polskiej muzyki

Podczas ubiegłorocznej konferencji wiele miejsca poświęcono wyzwaniom i problemom polskiej branży muzycznej na drodze do eksportu. Podczas tegorocznych wydarzeń zaprezentowane zostanie podsumowanie tego, co wydarzyło się na przestrzeni ostatniego roku na polskim rynku muzycznym na rzecz zwiększenia eksportu polskiej muzyki.

W czasie konferencji poruszone zostaną tematy działań jakie powinny zostać podjęte w przyszłości, by polscy twórcy mogli w jeszcze większym stopniu zaistnieć za granicą. Będzie mowa o dotychczasowych i nowych instrumentach wsparcia Ministerstwa Kultury dla branży muzycznej, a także o badaniach eksportu polskiej muzyki. Zaprezentowane zostaną pierwsze rezultaty programu Rozwój Sektorów Kreatywnych, w tym projektu  Music Export Poland.

Wsparcie rozwoju sektorów kreatywnych

- Staramy się kształtować politykę wsparcia rozwoju sektorów kreatywnych, w tym sektora muzyki (…) poza istniejącymi już metodami wsparcia, tj.: Programy Ministra, działania instytucji kultury finansowanych przez ministerstwo, stypendia twórcze, czy tez szkolnictwo artystyczne. Ministerstwo uruchomiło nowy program pod nazwą Rozwój Sektorów Kreatywnych. Program ten umożliwił dofinansowanie w tym roku 12 projektów branży muzycznej, w tym eksport, działania edukacyjne, czy projekty badawcze – powiedział wiceminister Paweł Lewandowski.

Polski rynek muzyczny a rynek światowy

Podczas konferencji nastąpi podsumowanie zmian na polskim rynku muzycznym na tle rynku światowego. Jeden z paneli poświęcony będzie drugiemu największemu rynkowi muzycznemu na świecie – Japonii, oraz najbardziej perspektywicznemu rynkowi dla eksportu muzyki – Chin. Przedstawione będą szanse i wyzwania, które stają na drodze twórcy do zaistnienia w Azji. Analizie poddana zostanie aktywność międzynarodowa polskich wydawców muzycznych, a także rola rozgłośni radiowych w promocji eksportu muzyki. Tematem rozmów są festiwale showcasowe i zmieniająca się rola targów muzycznych, rola miast na rzecz wspierania twórców w budowaniu ich pozycji w kraju i za granicą, sieci współpracy.

- Podczas tegorocznej edycji konferencji będą mieli Państwo okazję porozmawiać z przedstawicielami największych wytworni muzycznych w kraju, a także z niezależnymi labelami, spotkać polskich twórców i artystów aktywnych na arenie międzynarodowej. Dowiedzą się Państwo, które targi i festiwale muzyczne warto odwiedzić, jak pozyskać dofinansowanie projektów muzycznych z Programów Ministra oaz jak samorządy mogą wesprzeć sektor muzyki, i co rozgłośnie radiowe mogą zrobić dla większej promocji polskich twórców - zarówno w kraju jak i zagranicą, a także jak zaistnieć na największych rynkach muzycznych Azji - podkreślił wiceminister Lewandowski.

Wydarzenia Music Export Conference

Podobnie jak w ubiegłym roku, partnerem konferencji jest stołeczny festiwal Warsaw Music Week, w ramach którego odbędą się koncerty showcasowe polskich artystów oraz gości z zagranicy, a także warsztaty Warsaw Music Week Pro dla przedstawicieli polskiej branży muzycznej.

Tegoroczna konferencja będzie obfitowała w warsztaty twórcze skupione wokół songwritingu i kolaboracji międzynarodowej. W ślad za konferencją, będą miały miejsce dwa obozy songwriterskie dla polskich twórców zainteresowanych eksportem, podczas których polscy artyści, kompozytorzy, producenci i wykonawcy będą mieli okazję współtworzyć utwory z gośćmi z zagranicy. Rezultaty pierwszego obozu, który miał miejsce
w grudniu 2016 r. zostaną zaprezentowane pierwszego dnia Music Export Conference. Ponadto podczas konferencji ogłoszony będzie konkurs dla polskich twórców zainteresowanych udziałem w II obozie songwriterskim, który zaplanowany jest na 4-8 grudnia br. w Warszawie.

Katowice, Miasto Muzyki UNESCO, pod koniec października gości międzynarodowe targi muzyki świata WOMEX. Jak się przygotować do udziału w targach? Jak najlepiej wykorzystać obecność na nich oraz co należy zrobić po ich zakończeniu, by jak najefektywniej wykorzystać targi dla promocji zagranicznej? O tym wszystkim będzie można porozmawiać podczas drugiego dnia konferencji, w ramach której odbędą się warsztaty poświęcone przygotowaniom do udziału w targach WOMEX.

Współorganizatorem Music Export Conference 2017, podobnie jak w ubiegłym roku, jest Miasto Stołeczne Warszawa, a miejscem konferencji - Centrum Kreatywności przy ul. Targowej 56 w Warszawie.

 powrót