Muzeum - Dom Rodziny Pileckich będzie współprowadzone przez MKiDN

27-12-2016

Na zdjęciu: minister kultury Piotr Gliński oraz burmistrz Ostrowi Jerzy Bauerfot. Jacek Łagowski

Na zdjęciu:minister kultury Piotr Gliński oraz burmistrz Ostrowi Jerzy Bauerfot. Jacek Łagowski

Na zdjęciu:minister kultury Piotr Gliński oraz burmistrz Ostrowi Jerzy Bauerfot. Jacek Łagowski

Na zdjęciu:minister kultury Piotr Gliński oraz burmistrz Ostrowi Jerzy Bauerfot. Jacek Łagowski

 

Umowę o prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury pn. „Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej” (w organizacji) podpisali 27 bm. minister kultury Piotr Gliński oraz burmistrz Ostrowi Jerzy Bauer.

„Muzeum Dom Rodziny Pileckich jest przykładem działania ministerstwa kultury, ukierunkowanego na wspieranie inicjatyw oddolnych, niezwykle ważnych dla polskiej kultury i dziedzictwa narodowego. Ta wspólna inicjatywa- miasta Ostrowi Mazowieckiej i ministerstwa kultury jest przykładem dobrego łączenia polityki centralnej i aktywności oddolnej władz samorządowych.”- powiedział minister Gliński podczas dzisiejszej uroczystości.

Podpisana w tej sprawie umowa określa zasady na jakich Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto będą wspólnie prowadziły „Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej”. Działalność Muzeum będzie finansowana przez Ministerstwo Kultury dotacją w wysokości 1 mln zł rocznie. Władze miasta będą przekazywały na ten cel 200 tys. zł rocznie.  MKiDN sfinansuje również prace adaptacyjne istniejącego budynku Muzeum oraz powstanie wystawy stałej, przekazując w latach 2017- 2018 dotację w wysokości 3,3 mln zł.

Działalność Muzeum skupi się na przedstawieniu postaci i dokonań rotmistrza Witolda Pileckiego oraz opieką nad dziedzictwem związanym z jego działalnością i reprezentowanych przez niego tradycji. Muzeum będzie ważnym lokalnym ośrodkiem rozwijania świadomości narodowej i historycznej. Zadaniem Muzeum będzie również dokumentowanie i upowszechnianie dziejów Ziemi Ostrowskiej i Północno- Wschodniego Mazowsza.

O historii tych rejonów, szczególnie doświadczonych podczas II wojny światowej i okresu powojennego mówiła wiceminister kultury Magdalena Gawin, która była inicjatorką Muzeum oraz faktu współprowadzenia „Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej” przez ministerstwo kultury. Minister podkreśliła również ogromne znaczenie powstawania tego typu placówek w małych miejscowościach zarówno dla życia kulturalnego społeczności lokalnych, jak i pogłębiania świadomości na temat historii własnego regionu i tożsamości narodowej.powrót