Muzeum Gross-Rosen będzie współprowadzone przez MKiDN

23-01-2019

na zdjęciu sygnatariusze umowyfot. Danuta Matloch

na zdjęciu minister Sellinfot. Danuta Matloch

na zdjęciu minister Sellin i marszałek Przybylskifot. Danuta Matloch

na zdjęciu marszałek Przybylskifot. Danuta Matloch

na zdjęciu sygnatariusze umowyfot. Danuta Matloch

na zdjęciu sygnatariusze umowyfot. Danuta Matloch

na zdjęciu sygnatariusze umowyfot. Danuta Matloch

na zdjęciu sygnatariusze umowyfot. Danuta Matloch

na zdjęciu dyrektor muzeum fot. Danuta Matloch

na zdjęciu minister Sellin udziela wywiadufot. Danuta Matloch

 

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945) będzie współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz województwo dolnośląskie. Umowę w tej sprawie podpisali 23 stycznia br. sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski wraz z Członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego Michałem Bobowcem. Objęcie Muzeum Gross-Rosen opieką ze strony resortu kultury stanowi kolejny element realizacji polityki historycznej państwa polskiego, której celem jest zapewnienie pomnikom zagłady stabilnej opieki i wsparcia.

W uroczystości podpisania umowy uczestniczyli również dyrektor Muzeum Gross Janusz Barszcz, zastępca dyrektora Departamentu Marszałka Województwa Dolnośląskiego Piotr Koszarek, dyrektor Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wojciech Biliński oraz dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN Paulina Florjanowicz.

Wiceminister kultury Jarosław Sellin przypomniał, jak ważnym miejscem dla pamięci o zbrodniach wojennych III Rzeszy Niemieckiej jest Muzeum Gross-Rosen.

- Dzisiejsza uroczystość pozwala przypomnieć, czym był obóz Gross-Rosen. Ogółem przez obóz macierzysty i jego około 100 filii przeszło 125 tys. więźniów, w tym również więźniowie nierejestrowani, przywożeni do obozu na egzekucję, jak np. 2,5 tys. radzieckich jeńców wojennych. Do najliczniejszych grup narodowościowych w kompleksie Gross-Rosen należeli Żydzi, obywatele różnych państw europejskich, w tym Polacy oraz obywatele byłego Związku Radzieckiego. Szacunkowa liczba ofiar obozu Gross-Rosen wynosi około 40 tys. Więźniowie byli mordowani poprzez katorżniczą pracę w obozowym kamieniołomie, umierali wskutek głodu i braku opieki lekarskiej, powszechny był terror kapo-kryminalistów; więźniowie byli bici, torturowani, rozstrzeliwani i mordowani zastrzykami fenolu w serce – przypomniał minister Sellin.

Wiceszef resortu kultury zapewnił, że współprowadzenie Muzeum Gross-Rosen przez ministerstwo i województwo dolnośląskie pozwoli zabezpieczyć potrzeby placówki, godnie upamiętniać więźniów i ofiary obozu, a także podnosić stan wiedzy o tym miejscu.

 

Warunki umowy

Strony umowy zadeklarowały przekazywanie na bieżące funkcjonowanie Muzeum rocznych dotacji podmiotowych w wysokościach nie mniejszych niż dwa miliony złotych. Ponadto w latach 2019-2021 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekaże Muzeum dotację inwestycyjną z przeznaczeniem na realizację Planu rozwoju infrastruktury w wysokości czterech milionów złotych.

 

O Muzeum

Pomnik zagłady, ustanowiony w 1984 r. na ternie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Gross-Rosen jest jednym ze świadectw terroru oraz rozmiaru zagłady przeprowadzonej przez III Rzeszę Niemiecką. Działalność Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy jako opiekuna miejsca, w którym pracowało, cierpiało i poniosło śmierć około 40 tysięcy osób ze 120 tysięcy w nim więzionych obywateli 23 krajów Europy, stanowi jeden z najwłaściwszych przykładów szacunku i pamięci, jakimi Polska otacza ofiary zbrodni II wojny światowej.

Otoczenie Muzeum opieką administracji rządowej wraz z zapewnieniem odpowiedniego wsparcia finansowego, pozwoli zapewnić możliwości dalszego rozwoju działalności naukowo-badawczej oraz stworzy perspektywy i nowe szanse na realizację misji upamiętniania.

 powrót