Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej kolejną instytucją współprowadzoną przez MKiDN

14-06-2018

Na zdjęciu: podpisanie umowy o współprowadzeniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Powiat Oświęcimski Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiejfot. Michał Klag

Na zdjęciu: podpisanie umowy o współprowadzeniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Powiat Oświęcimski Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiejfot. Michał Klag

Na zdjęciu: podpisanie umowy o współprowadzeniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Powiat Oświęcimski Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiejfot. Michał Klag

Na zdjęciu: podpisanie umowy o współprowadzeniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Powiat Oświęcimski Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiejfot. Michał Klag

Na zdjęciu: podpisanie umowy o współprowadzeniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Powiat Oświęcimski Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiejfot. Piotr Tracz/KPRM

Na zdjęciu: podpisanie umowy o współprowadzeniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Powiat Oświęcimski Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiejfot. Piotr Tracz/KPRM

Na zdjęciu: podpisanie umowy o współprowadzeniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Powiat Oświęcimski Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiejfot. Piotr Tracz/KPRM

Na zdjęciu: podpisanie umowy o współprowadzeniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Powiat Oświęcimski Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiejfot. Piotr Tracz/KPRM

Na zdjęciu: podpisanie umowy o współprowadzeniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Powiat Oświęcimski Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiejfot. Piotr Tracz/KPRM

 

Podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady w Oświęcimiu i Harmężach, 14 czerwca br. w Oświęcimiu została podpisana umowa o współprowadzeniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Powiat Oświęcimski Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. Uroczystość odbyła się z udziałem wicepremier Beaty Szydło, wiceministra Jarosława Sellina, starosty oświęcimskiego Zbigniew Starzeca i wicestarosty Jarosława Jurzaka.

Budowa wspólnej instytucji kultury

Podpisana umowa jest kolejnym etapem realizacji podpisanego rok temu listu intencyjnego w sprawie powołania muzeum dokumentującego bogatą historię ziemi oświęcimskiej. Prace inwestycyjno-modernizacyjne budynku „Lagerhaus” oraz stworzenie wystawy stałej w całości zostaną sfinansowane z dotacji ministerialnej. Łączny koszt inwestycji szacowany jest na 35 mln złotych, a zakończenie realizacji przedsięwzięcia i udostępnienie muzeum zwiedzającym przewidziano na drugą połowę 2021 roku. Działalność bieżąca Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej finansowana będzie zarówno ze środków MKiDN jak i Powiatu Oświęcimskiego. Ministerstwo przekaże na ten cel w formie dotacji podmiotowej 80% środków tj. 2 mln zł rocznie. Pozostałe 20% w kwocie 500 tys. zł rocznie pozostanie po stronie Powiatu Oświęcimskiego. Zobowiązanie dotacji podmiotowej przez obie strony umowy zostało podpisane na okres dziesięciu lat, tj. do 2028 r. z możliwością przedłużenia na kolejne lata.

Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej

Przedmiotem działania powołanego w dniu 1 września 2017 r. decyzją Rady Powiatu  Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej jest przedstawienie wielowiekowej historii Ziemi Oświęcimskiej poprzez pryzmat losów jej mieszkańców z uwzględnieniem różnorodności etnicznej i kulturowej budującej lokalną tożsamość. Niezwykle ważnym elementem narracji muzealnej jest pokazanie tragicznej sytuacji miejscowej ludności po wybuchu II wojny światowej, która w warunkach terroru okupacyjnego bezinteresownie i bezwarunkowo niosła pomoc więźniom niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz-Birkenau. Pod obozowymi drutami KL Auschwitz-Birkenau kształtowała się jedna z najważniejszych kart działalności Polskiego Państwa Podziemnego. Obwód Oświęcimski AK i funkcjonujący w jego ramach oddział partyzancki „Sosienki” prowadziły zarówno działalność wojskową, wywiadowczą, jak i cywilną szczególnie ukierunkowaną na pomoc więzionym w obozie. To dzięki odwadze i pomocy żołnierzy tego oddziału udało się zorganizować kilkadziesiąt udanych ucieczek więźniów KL Auschwitz.

Lokalizacja muzeum w budynku tzw. ,,Lagerhaus’’ przy ul. Kolbego jest uzupełnieniem narracji historycznej. Obiekt ten należy do historycznego zespołu przedwojennych budynków Zakładu Polskiego Monopolu Tytoniowego. W latach 1940-1944 potocznie zwany „Lagerhausem” wykorzystywany był jako magazyn mąki, kaszy, cukru dla niemieckiej załogi obozu KL Auschwitz.

Informacja o powstaniu Muzeum Pamięci Ziemi Oświęcimskiej spotkała się z wielkim  zainteresowaniem ze strony rodzin, których najbliżsi w różny sposób byli zaangażowani w niesienie pomocy więźniom. Do muzeum dociera wiele deklaracji i zapewnień co do udostępnienia lub przekazania na potrzeby tworzonej wystawy pamiątek po bliskich dokumentujących ten trudny czas.powrót