Muzeum Śląskie w nowej siedzibie

29-06-2015

Kolejka do wejścia do muzeum przy szybie kopalnianym. Foto: PAP/Andrzej Grygiel
Foto: PAP/Andrzej Grygiel

Widok ogólny na teren muzeum. Szklane boksy doświetlające wnętrza znajdujące się w podziemnych salach. Fot.: Sonia Szeląg. Materiały Muzeum Śląskiego
Większość ekspozycji znajdzie się w podziemnych salach, a historyczny pejzaż miasta jest wzbogacony jedynie o szklane boksy doświetlające wnętrza. Fot.: Sonia Szeląg. Materiały Muzeum Śląskiego

Widok z lotu ptaka na Magazyn odzieży - obecnie siedzibę Centrum Scenografii Polskiej. Fot: Materiały Muzeum Śląskiego
Magazyn odzieży - obecnie siedziba Centrum Scenografii Polskiej. Fot: Materiały Muzeum Śląskiego

 

Nową siedzibę Muzeum Śląskiego - jedno z największych przedsięwzięć muzealnych w Polsce - otwarto w Katowicach. W uroczystości, która odbyła się 27 czerwca br., wzięła udział Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska.

Nowe Muzeum Śląskie to rodzaj zadośćuczynienia Ślązakom m.in. za utracenie pierwszej takiej placówki w czasie wojny. Mam nadzieję, że będzie stanowiło o identyfikacji mieszkańców regionu, a dla Polaków spoza niego będzie miejscem, w którym będą potrafili dokonać redefinicji wyobrażeń o Śląsku i swojego miejsca wobec ludzi Śląska. Chciałoby się, żeby myślenie o znaczeniu takiej instytucji dla kultury tego regionu towarzyszyło Polakom już w poprzednich dziesięcioleciach. Wiele przyczyn złożyło się na to, że stało się to dopiero teraz. Ale najważniejsze – stało się. To, że dzisiaj możemy wejść do tego gmachu, jest w moim odczuciu jednym z najważniejszych gestów w dziedzinie kultury, jakie udało się nam zrobić w dwudziestopięcioleciu wolnej Polski. Instytucję, która miała swoją długą tradycję, ale ciągle tułała się po zastępczych siedzibach wreszcie możemy umieścić w godnym gmachu - mówiła podczas oficjalnego otwarcia placówki minister Omilanowska.

Nowy obiekt łączy wiele ważnych cech. Jest nie tylko wygodną i funkcjonalną przestrzenią muzealną, bo to zawsze ważne, nie tylko miejscem, w którym zagościł już mądry duch ludzi, którzy w nim pracują, którzy z nim współpracują, ale także gmachem, który w idealny wręcz sposób wpisuje się w architekturę, urbanistykę Katowic w swoich treściach symbolicznych, semantycznych i wizerunkowych. Nowa siedziba Muzeum Śląskiego to element znacznie większej całości - wraz z sąsiednimi siedzibami Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Międzynarodowego Centrum Kongresowego zmieniło tę część Katowic, a może całe Katowice - podkreślała prof. Omilanowska.

Festiwal otwarcia trwał trzy dni – od 26 do 28 czerwca. Umieszczone w podziemiach kolekcje zwiedziło ok. 12 tys. osób, które zdobyły bezpłatne wejściówki.

Inauguracji stałych ekspozycji towarzyszy otwarcie trzech ekspozycji czasowych. W Galerii jednego dzieła Leon Tarasewicz prezentuje instalację „Modry”, Galerię plastyki nieprofesjonalnej wzbogaciła ekspozycja grafiki Jana Nowaka, a na najniższym poziomie budynku pokazywana jest wystawa „Muzeum w organizacji. Muzeum z wyobraźni”. Ponadto odbywają się koncerty, projekcje filmowe oraz poświęcone Śląskowi warsztaty.

Obiekt zaprojektowała austriacka pracownia Riegler Riewe. Architekci ukryli jego główną część pod ziemią, na powierzchni eksponując efektowne pokopalniane zabudowania, m.in. dawny magazyn odzieżowy, dawną maszynownię (przyszła restauracja) czy wieżę wyciągową szybu Warszawa (działający już taras widokowy). Na powierzchni znajdują się też pokryte szkłem prostopadłościany, mieszczące pomieszczenia administracyjne lub doświetlające podziemia. Wystawy stałe zajmą ok. 6 tys. z 25 tys. m kw. powierzchni użytkowej.

Wartość projektu to prawie 273 mln zł, a dofinansowanie ze środków unijnych to ponad 181 mln zł. Pozostała część jest wkładem własnym Województwa Śląskiego. Inwestycja uzyskała również 2,3 mln zł dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promesa.

Na zorganizowanie wystaw stałych w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach resort kultury przekazał 5,7 mln zł.

Ponadto, projekt pn. Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach uzyskał 10 mln zł dotacji w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, którego operatorem jest MKiDN.powrót