Na Zachętę, nowe miejsca ekspozycji sztuki

08-08-2013

W Narodowej Galerii  Sztuki Zachęta trwa renowacja fasady budynku. Konserwatorzy starają się przywrócić jej dawną barwę i odrestaurować oryginalne zdobienia na fasadzie. Na modernizację obiektu MKiDN przekazało 2 mln zł. Zachęta to jeden z wielu remontowanych w ostatnich latach obiektów, w których eksponowane są dzieła sztuki.

Rozpoczął się remont gmachu warszawskiej Zachęty / fot. Danuta Matloch

Wnętrza Zachęty po remoncie / fot. Danuta Matloch

Wnętrza Zachęty po remoncie / fot. Danuta Matloch

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie / fot. Danuta Matloch

Muzeum Narodowe w Warszawie po remoncie / fot. Danuta Matloch

Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu / fot. Archiwum MKiDN

Krakowskie Sukiennice po remoncie / fot. Archiwum MKiDN

Galeria Arsenał w Warszawie / fot. Danuta Matloch

W przyszłym roku zostaną odnowione trzy pozostałe elewacje Zachęty, wcześniej trzeba zakończyć częściowy remont dachu. W ubiegłym roku Galeria przeszła generalny remont wnętrz. Zmodernizowany został system klimatyzacji , dzięki czemu dzieła sztuki są zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami niestabilnych warunków klimatycznych. Pomieszczenia, sale wystawowe i korytarze przystosowano do samodzielnego poruszania się przez osoby niepełnosprawne. Prace te były finansowane z budżetu MKiDN, które przeznaczyło na ten cel 3,9 mln zł. Ponadto, w 2012 r. Zachęta otrzymała na modernizację 1,2 mln zł z Funduszu Promocji Kultury. Środki te wykorzystano na wytyczenie nowej drogi komunikacji, w tym przebudowę wejścia bocznego.

Zachęta to jeden z wielu remontowanych w ostatnich latach obiektów do ekspozycji sztuki. Obecnie trwa m.in. rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Rogalinie – Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu. Projekt uzyskał ponad 26 mln zł dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe”, którego operatorem jest MKiDN. Pałac w Rogalinie został wybudowany na początku lat 70-tych XVIII wieku, a jego późnobarokowe założenie pałacowo-parkowe przetrwało do dziś w pierwotnym kształcie. Dzięki modernizacji zabytkowych budynków i historycznych wnętrz będzie można w całości udostępnić zwiedzającym jeden z najpiękniejszych polskich zabytków. Zwiększy się również jego dostępność dla osób niepełnosprawnych.

W czerwcu br. w Krakowie otwarto dla publiczności Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej, które mieści się w zmodernizowanym XIX-wiecznym Pałacyku Czapskich. Prezentowana jest tam najcenniejsza na świecie kolekcja polskich monet, medali i banknotów, wchodząca w skład liczącego ponad 100 tys. egzemplarzy zbioru numizmatów. Stworzono również profesjonalne zaplecze badawcze, nowoczesne skarbce oraz czytelnię. Remont został przeprowadzony dzięki 19,6 mln unijnej dotacji przekazanej za pośrednictwem MKiDN.

W ubiegłym roku nowe oblicze zyskały sale ekspozycyjne oraz otoczenie budynku Muzeum Narodowego w Warszawie. Przearanżowano 3 galerie stałe oraz oddano do użytku zrewitalizowany Dziedziniec im. Stanisława Lorentza. Projekt sfinansowany został przez MKiDN, które na ten cel przekazało ok. 15 mln zł.

Także w ubiegłym roku na potrzeby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaadaptowano dawny pawilon meblowy Emilia. Dotacja MKiDN na ten cel wyniosła 1,5 mln zł. Aranżacja wnętrza stworzyła warunki do właściwego wyeksponowania rozrastającej się kolekcji MSN. W jej skład wchodzą m.in. prace zakupione w ramach Programu Ministra "Narodowe kolekcje sztuki współczesnej" (2013 r.- 2, 5 mln zł, 2012 r. – 2, 7 mln zł, 2011 r.- 2,3 mln zł).

Podobnie jak pawilon meblowy Emilia, w 2012 r. oddano do użytku budynek cesarskiego zamku w Poznaniu , który jest siedzibą Centrum Kultury Zamek. Rozpoczęta dwa lata wcześniej inwestycja zakładała m.in. stworzenie przestrzeni wystawienniczej. Łączna wartość projektu to 45,1 mln zł, z czego 27,3 mln zł pokryły środki pochodzące z Unii Europejskiej.

W 2011 r. zakończyła się rewitalizacja Arsenału przy Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Odtworzony został  XVII wieczny budynek na Ujazdowie, wzbogacony o salę widowiskową, pracownie filmowe i fotograficzne oraz komfortowe studia dla artystów. Projekt finansowany był ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i przy wsparciu MKiDN. Całkowita kwota projektu wyniosła 1,4 mln euro (5,5 mln zł). Dofinansowanie MF EOG i NMF- 1,1 mln euro (4, 4 mln zł.), Promesa MKiDN- 1, 1 mln zł.

Od 2010 r. publiczność może zwiedzać wyremontowaną Galerię Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach – Oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie. Inwestycja ta otrzymała dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, wynoszące ponad 5, 2 mln euro.

W 2008 r. działalność zainaugurowało Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu. To pierwszy od 1939 r. obiekt architektoniczny poświęcony sztuce współczesnej w Polsce; jego powierzchnia wystawiennicza wynosi ponad 4 tys. m2. Budynek nie posiada barier architektonicznych i dostępny jest w całości dla osób niepełnosprawnych. Obiekt został wybudowany m.in. dzięki dotacji MKiDN. Inną inwestycją, wspartą przez resort kultury jest modernizacja obiektów należących do Muzeum Narodowego we Wrocławiu: budynków Panoramy Racławickiej oraz Galeria Sztuki Polskiej XVII-XIX w. Na prace modernizacyjne Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało Muzeum Narodowemu we Wrocławiu 1 mln zł.
W ramach XI Priorytetu "Kultura i dziedzictwo kulturowe" POIiŚ , którego operatorem jest MKiDN, podpisano 79 umów. Wartość całkowita projektów to ponad 3,77 mld zł, a kwota dofinansowania - przeszło 2,19 mld zł. W całej Polsce do tej pory wybudowano lub wyremontowano 32 obiekty, ostatnio - klasztor powizytkowski w Lublinie, Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu, Szkołę Muzyczną w Sosnowcu, odnowioną elewację Zamku Królewskiego w Warszawie, Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach oraz dziedziniec na Wawelu po renowacji. Wykaz wszystkich projektów znajduje się na stronie: www.poiis.mkidn.gov.pl.

W ramach środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego od w latach 2004-2009 na projekty z zakresu kultury przeznaczono prawie 100 mln euro. Z tego - 87,8 mln euro -na Priorytet Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w ramach którego zrealizowano 34 inwestycje. To m.in. Zamek Krzyżacki w Malborku, fortyfikacje Zamościa, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie i Ośrodek Kultury Morskiej w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku. Wykaz projektów znajduje się na stronie www.eog.mkidn.gov.pl/projektypowrót