Nabór kandydatów do Rady Organizacji Pozarządowych przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

23-10-2012

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór na kandydatów do Rady Organizacji Pozarządowych przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Powołanie członków Rady trzeciej kadencji nastąpi na mocy Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 października 2012 r. w sprawie powołania Rady Organizacji Pozarządowych przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty zrzeszające i reprezentujące podmioty sektora pozarządowego, stowarzyszenia twórców.

Wszelkie informacje o zasadach naboru zgłoszeń i wymaganych dokumentach można znaleźć na stronie BIP Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce „Ogłoszenia”:

http://bip.mkidn.gov.pl/pages/posts/ogloszenie-o-naborze-do-rady-organizacji-pozarzadowych-przy-ministrze-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-553.php

Nabór zgłoszeń odbywa się do 14 listopada 2012r.



powrót