Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Nabór na stanowisko Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

12-02-2016

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Decyzja ta została podjęta 12 lutego br. w związku z odwołaniem z tego stanowiska dr. hab. Władysława Stępniaka.

 

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach państwowego zasobu archiwalnego. Powołuje go Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.

Do zakresu zadań Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych należy w szczególności:

  • koordynowanie działalności archiwalnej na terenie państwa,
  • nadzór nad gromadzeniem, ewidencjonowaniem, przechowywaniem, opracowywaniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem materiałów archiwalnych oraz brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej,
  • nadzór nad działalnością naukową i wydawniczą prowadzoną w archiwach państwowych,
  • prowadzenie współpracy międzynarodowej w zakresie spraw archiwalnych,
  • wykonywanie uprawnień do kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez podmioty, tworzące państwowy zasób archiwalny.

Ogłoszenie precyzujące wymogi stawiane kandydatom oraz tryb naboru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z  2015 r. poz. 1446), zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w Biuletynie Informacji Publicznej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz jest publicznie dostępne w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 2D.

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy dostarczyć do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie do dnia 22 lutego 2016 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

 powrót

koniec głównej treści