Nabór na wizyty studyjne w ramach Grantów Norweskich i EOG

25-09-2017

Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze na wizyty studyjne w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej - część "b" dla Programu "Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego" dla podmiotów z sektora kultury z Polski i instytucji pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Termin trwania naboru: do wyczerpania alokacji, jednak nie później niż do 31 października 2017 r.

Dofinansowanie w ramach naboru można uzyskać na wizytę studyjną przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii, Islandii albo Liechtensteinie lub na przyjęcie przedstawicieli instytucji z Państw-Darczyńców w Polsce. Celem wizyt studyjnych ma być wzmocnienie współpracy dwustronnej oraz wymiana dobrych praktyk w obszarze kultury.

Nabór skierowany jest do polskich wnioskodawców, tj. instytucji kultury, publicznych szkół i uczelni artystycznych, uczelni publicznych, archiwów państwowych, jednostek samorządu terytorialnego, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych ze sfery kultury.

Szczegółowe informacje na temat naborupowrót