Nabytki 2013

10-07-2014

Nabytki 2013 - Zamek Królewski na Wawelu
wystawa czasowa (15 lipca – 31 sierpnia 2014)

Wystawa zaprezentuje obiekty, które Zamek Królewski na Wawelu pozyskał w 2013 roku. Inwentarz Zbiorów Artystycznych powiększył się o 61 dzieł z zakresu malarstwa i rzemiosła artystycznego pozyskanych drogą zakupów, a także dzięki darom i depozytom.

Do zbiorów wawelskich pozyskano między innymi: rysunki, akwarele i grafiki oraz obrazy z rodzinnej kolekcji Sapiehów, projekt plafonu wykonany przez Włodzimierza Tetmajera (1861-1923), zespół barokowych sreber (z Augsburga i Gdańska), miniaturę Orderu Orła Białego (z czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego), porcelanowy półmisek miśnieński z serwisu bpa Adama Stanisława Götzendorf- Grabowskiego, strzelbę myśliwską z czasu około poł. w. XVIII, jedwabny pas kontuszowy z 2 połowy XIX wieku, kilka zabytkowych naczyń z miedzi, mosiądzu i cyny.

więcej informacji

 powrót