Nagroda im. Oskara Kolberga

09-10-2008

4 października 2008 roku w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Nagród im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej". W uroczystości wziął udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski.

Nagroda im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej" honoruje dorobek artystyczny i wybitne osiągnięcia twórców ludowych, naukowców, badaczy i popularyzatorów oraz osób, instytucji i organizacji wspierających rodzimą kulturę. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje patronat i jest głównym fundatorem nagród i wyróżnień honorowych.

Laureaci tegorocznej edycji Nagrody Kolbergowskiej, działający w wielu dziedzinach ludowej twórczości artystycznej (rzeźba, plastyka, literatura ludowa, muzyka instrumentalna, śpiewa i taniec), kultywują w swych pracach autentyczne wartości kultury regionalnej. Wyróżnieni za działalność badawczą, dokumentacyjną i upowszechnianie przyczyniają się do zachowania i twórczego rozwoju tradycyjnych treści kultury ludowej, wykorzystują dziedzictwo kulturowe regionów w tworzeniu współczesnych form wypowiedzi artystycznych, w budowaniu tożsamości i poszukiwaniu własnego miejsca w kulturowej przestrzeni, kształtują relacje między dziedzictwem przeszłości a współczesnością.

Oskar Kolberg (1814-1890), etnograf, folklorysta, kompozytor, patron wyróżnienia - uznawany jest za twórcę źródłowych podstaw współczesnych nauk o kulturze: etnografii i etnologii, folklorystyki, etnomuzykologii, językoznawstwa. Jest również Kolberg prekursorem skutecznego popularyzowania kultury ludowej. Czynił to poprzez edycję monumentalnego dzieła Lud i Obrazy Etnograficzne oraz liczne publikacje swoich zbiorów etnograficznych w poczytnych XIX-wiecznych czasopismach; przez upowszechnianie motywów muzyki ludowej we własnej twórczości kompozytorskiej; poprzez działania kolekcjonersko-wystawiennicze (był organizatorem pierwszej polskiej wystawy etnograficznej w Kołomyi w 1880 r., uczestnikiem wystaw światowych w Wiedniu w 1873 i w Paryżu w 1878 r., na której wyeksponował kolekcję ikonograficzną, nagrodzoną złotym medalem). Życie i dzieło Oskara Kolberga, prezentowane jest w Muzeum w Przysusze - w miejscu Jego urodzenia. Jedyne w Polsce muzeum biograficzne gromadzi i udostępnia materiały kolbergowskie, upowszechnia wiedzę o Jego działalności naukowej i edytorskiej w zakresie folklorystyki i etnografii oraz twórczości artystycznej w dziedzinie kompozycji muzycznych. Organizuje ekspozycje czasowe z dziedziny historii, etnografii, sztuki. Realizuje program edukacji regionalnej i wiedzy o sztuce.

Od 2002 r. Muzeum w Przysusze, Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu jest organizatorem Nagrody im. Oskara Kolberga.

Laureaci Nagrody im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej" w 2008 roku.

Wiesława Bogdańska, artystka kurpiowska, wycinankarka, wykonawczyni plastyki obrzędowej i dekoracyjnej (Kadzidło, woj. mazowieckie),

Eugeniusz Rebzda, skrzypek, harmonista, tancerz (Łaznów, woj. łódzkie)

Henryk Skotarczyk, instrumentalista (kozioł, szerszenki), budowniczy instrumentów, folklorysta, popularyzator muzyki koźlarskiej (Zbąszyń, woj. wielkopolskie)

Piotr Szałkowski, rzeźbiarz (Sokółka, woj. podlaskie)

Grzegorz Szewczyk, rzeźbiarz (Kozienice, woj. mazowieckie)

Józef Wiejacki, rzeźbiarz (Małkowice, woj. dolnośląskie)

Zuzanna Spasówka, pisarka ludowa (Pożóg, woj. lubelskie)

Kapela "Opocznianka" (Opoczno, woj. łódzkie),

Zespół Pieśni i Tańca "Lublin" im. Wandy Kaniorowej, (Lublin)

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Podegrodzie" (Podegrodzie, woj. małopolskie)

Maria Waniczek, regionalistka, twórczyni, animatorka kultury ludowej na Spiszu (Niedzica, woj. małopolskie).

Benedykt Kafel, etnograf, folklorysta, badacz i popularyzator kultury ludowej (Nowy Sącz, woj. małopolskie)

Nagroda Honorowapowrót