Nagrody im. Benedykta Polaka wręczone

08-06-2018

wicepremier minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński przemawia podczas uroczystości wręczenia nagród im. Benedykta Polaka autor zdjęcia Danuta Matlochfot.: Danuta Matloch

wicepremier minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński przemawia podczas uroczystości wręczenia nagród im. Benedykta Polaka autor zdjęcia Danuta Matlochfot.: Danuta Matloch

uroczystości wręczenia nagród im. Benedykta Polaka autor zdjęcia Danuta Matlochfot.: Danuta Matloch

uroczystości wręczenia nagród im. Benedykta Polaka autor zdjęcia Danuta Matlochfot.: Danuta Matloch

Archikolegiata w Tumie pod Łęczycą autor zdjęcia danuta matlochfot.: Danuta Matloch

– Cieszę się, że przypada mi w udziale wręczenie nagrody znamienitym laureatom, kontynuującym wielką tradycję polskiej eksploracji, zapoczątkowaną przez Benedykta Polaka. Jako Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego niezwykle cenię sobie tę inicjatywę ze względu na wielką wartość kulturotwórczą, którą za sobą pociąga – powiedział wicepremier prof. Piotr Gliński podczas uroczystości wręczenia nagród im. Benedykta Polaka, która odbyła się 8 czerwca 2018 r. w Archikolegiacie w Tumie pod Łęczycą.
 
Nagroda im. Benedykta Polaka, ustanowiona w 2014 roku, przyznawana naukowcom z Polski i z zagranicy za wybitne osiągnięcia na polu naukowym i odkrywczym., za wybitne osiągnięcia eksploracyjne i badawcze na ziemi, w powietrzu i kosmosie ma promować polskie dokonania eksploracyjne oraz przypominać, poprzez osobę patrona, historyczne znaczenie, jakie Polska odegrała w dziedzinie kontaktów międzykulturowych.
– Wyjątkowość tego wydarzenia zawiera się w trzech aspektach. Po pierwsze w historii, do której osobą patrona dzisiejsza uroczystość nawiązuje; po drugie ze względu na miejsce, w którym się znajdujemy; po trzecie zaś dzięki znamienitym laureatom, którzy zostaną uhonorowani Nagrodą imienia Benedykta Polaka – powiedział podczas uroczystości wręczenia nagród minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.
Nagrodę im. Benedykta Polaka otrzymał Mitsuyoshi Numano, profesor slawistyki Uniwersytetu w Tokio, znawca i tłumacz literatury polskiej na język japoński, którego podczas uroczystości reprezentowała dr Senri Sonoyama z Zakładu Japonistyki i Sinologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Drugim laureatem został prof. Jerzy Dzik, dyrektor Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk, badacz fauny z prekambru i kambru, od lat związany z Uniwersytetem Warszawskim, prowadzący wyprawy badawcze i eksploracyjne na Antarktydę, do Rosji, Chin i Kazachstanu.
 
Podczas ceremonii wręczono także wyróżnienie honorowe Sebastianowi Kawie – polskiemu pilotowi szybowcowemu, którego loty w Nepalu dookoła Annapurny zostały uznane za pionierską eksplorację przestrzeni powietrznej nad Himalajami. 
 
– Cieszę się, że to właśnie mi przypada w udziale wręczenie nagrody znamienitym laureatom, kontynuującym – w szerokim sensie – wielką tradycję polskiej eksploracji, zapoczątkowaną przez Benedykta Polaka (…). Wszystkim laureatom składam najserdeczniejsze gratulacje – realizując swoje różnorodne pasje, wzbogacają i popularyzują Panowie kulturę polską. Za to należą się Wam wielkie słowa uznania – dodał wicepremier Gliński.
 
Patronem nagrody jest zakonnik franciszkański Benedykt Polak, który w latach 1245 – 1247, wraz z włoskim mnichem Giovannim da Pian del Carpine, odbył poselstwo do chana Mongołów. Owocem tej niezwykle niebezpiecznej wyprawy był pierwszy w Europie opis ówczesnego imperium mongolskiego. Wyprawa, co podkreślali podróżnicy, nie zakończyłaby się sukcesem bez pomocy księcia łęczyckiego Konrada, który wyposażył hojnie zakonników w dary materialne oraz nie mniej cenne informacje o zwyczajach panujących na terenie podbitej przez Mongołów Rusi. 
 
Laureaci wybierani są przez członków kapituły nagrody. Jej członkami, oprócz burmistrza Łęczycy i wicestarosty Powiatu Łęczyckiego oraz dyrektora Muzeum w Łęczycy, są wybitni przedstawiciele nauki polskiej, którym przewodzi profesor Stanisław Rakusa – Suszczewski, wybitny polarnik, założyciel Polskiej Stacji Badawczej im. Ardctowskiego na Antarktydzie. 


powrót