Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla najlepszych studentów

02-12-2013

87 studentów uczelni artystycznych zostało w tym roku uhonorowanych Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej. Uroczysta gala z udziałem Podsekretarz Stanu w MKiDN Moniki Smoleń odbyła się w poniedziałek 2 grudnia br. w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie.

Wiceminister Monika Smoleń podczas ceremonii wręczenia nagród. fot.: Danuta Matloch
Wiceminister Monika Smoleń podczas ceremonii wręczenia nagród. fot.: Danuta Matloch

Wiceminister Monika Smoleń podczas ceremonii wręczenia nagród. fot.: Danuta Matloch
Wiceminister Monika Smoleń podczas ceremonii wręczenia nagród. fot.: Danuta Matloch

Wiceminister Monika Smoleń podczas ceremonii wręczenia nagród. fot.: Danuta Matloch
Wiceminister Monika Smoleń podczas ceremonii wręczenia nagród. fot.: Danuta Matloch

Nagrody po raz pierwszy zostały przyznane w 2012 r. Mają one na celu wesprzeć i promować najwybitniejszych młodych twórców. Są również elementem systemu pomagającego w profesjonalnym debiucie oraz służą budowaniu nowej generacji artystów. Ideą nagród jest także to, aby były traktowane przez laureatów jako „zaciągnięcie zobowiązania” do dalszego rozwoju twórczego i podejmowania działań służących wzbogaceniu polskiej kultury.

lista stypendystów

SZKOLNICTWO ARTYSTYCZNE W POLSCE

Na wyższe szkolnictwo artystyczne składa się 19 uczelni: 8 akademii muzycznych, 7 uczelni plastycznych, 2 teatralne, 1 filmowo – teatralna oraz 1 akademia kształcąca w dziedzinie muzyki i plastyki. Kształci się w nich ok. 16 tys. osób, co stanowi ok. 1% studiującej młodzieży w Polsce.

Pomimo niżu demograficznego zainteresowanie studiami artystycznymi utrzymuje się na stałym wysokim poziomie. Podczas tegorocznej rekrutacji na niektóre kierunki o miejsce ubiegało się ponad 20 kandydatów. O jakości kształcenia świadczy również obecność zagranicznych studentów, którzy stanowią 3% ogółu studentów (dla porównania: w szkolnictwie uniwersyteckim cudzoziemcy to ok. 1% studentów).

Uczelnie dostosowują kształcenie do oczekiwań kształcących się oraz potrzeb społeczno – gospodarczych kraju. Stale wzbogacana jest oferta edukacyjna i  wprowadzane są nowe kierunki, m.in. nowe media, multimedia, aktor teatru tańca, techniki teatralne, filmowe i telewizyjne.

Sukces dydaktyczny i kulturotwórczy zależy w dużej mierze od prowadzonych inwestycji budowlanych. Niemal we wszystkich uczelniach artystycznych prowadzone są lub już zakończono inwestycje, których celem jest stworzenie obiektów na miarę XXI wieku.

Na 19 uczelni 10 otrzymało środki w ramach POIŚ, ponadto 9 uczelni otrzymało unijne środki w ramach RPO, łącznie na ponad 250 mln zł.

Oddane do użytku w 2011 i 2012 roku

Lp.

Tytuł projektu

Nazwa beneficjenta

 

Kwota dofinansowania

1.

Budynek dydaktyczny PWSFTviT w Łodzi - Uczelniane Centrum Dydaktyki Nowych Mediów

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi

 

 

18,9 mln zł

2.

Przebudowa, rozbudowa i częściowa nadbudowa budynku PWST we Wrocławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie Filia we Wrocławiu

 

25,4 mln zł

3.

Budowa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

 

38,9 mln zł

 

Oddane i planowane do oddania w roku 2013

Lp.

Tytuł projektu

Nazwa beneficjenta

 

Kwota dofinansowania

1.

Budowa Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

 

44,6 mln zł

2.

Rozbudowa Akademii Muzycznej we Wrocławiu - budowa sali muzyczno - dydaktycznej wraz z infrastrukturą

Akademia Muzyczna we Wrocławiu

 

33,9 mln zł

3.

Budowa Sali koncertowej dla celów dydaktycznych Akademii Muzycznej w Łodzi

Akademia Muzyczna w Łodzi

 

29,1 mln zł

4.

Zwiększenie dostępności do edukacji artystycznej poprzez poprawę infrastruktury ASP w Gdańsku

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

 

24,9 mln zł

5.

Budowa nowego budynku oraz rozbudowa istniejącego budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

 

41,1 mln zł

 

W nowym naborze wniosków do XI priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Kultura i dziedzictwo kulturowe” dofinansowanie dostały następujące uczelnie artystyczne:

Lp.

Tytuł projektu

Nazwa beneficjenta

 

Kwota dofinansowania

1.

Poprawa jakości oferty edukacyjnej i kulturalnej poprzez rewitalizację, przebudowę i rozbudowę Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

 

 

36,4 mln zł

2.

Budowa zespołu sal wielofunkcyjnych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

 

8,9 mln zł

 powrót