Nagrody za najlepsze prace dyplomowe z dziedziny konserwacji zabytków

15-12-2017

Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Magdalena Gawin wręczyła nagrody i wyróżnienia Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków za najlepsze prace dyplomowe z dziedziny konserwacji zabytków.

- W dzisiejszych czasach zawód konserwatora jest trudny i stresujący. Na co dzień konserwatorzy stawiają czoła wielu konfliktom interesów oraz presji ze strony różnych podmiotów. Jako Generalny Konserwator Zabytków doceniam trud i pragnę podzielić się pozytywną wiadomością, że udało się od nowego roku zarezerwować w budżecie państwa podwyżki dla pracowników wojewódzkich urzędów konserwatorskich w kraju - powiedziała prof. Magdalena Gawin, Generalny Konserwator Zabytków.

Celem konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków organizowanego od 1989 roku jest zainteresowanie młodej kadry naukowej oraz studentów problematyką ochrony zabytków i muzealnictwa. Komisja Konkursowa przyznała 10 nagród głównych i 10 wyróżnień pieniężnych. Nagrody główne otrzymali: Agnieszka Bąk (Politechnika Warszawska), Paulina  Cieplińska (Politechnika Gdańska),  Anna Faron (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Angelika Fitta – Spelina (Politechnika Krakowska), Katarzyna Górecka (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie), Kamińska Marta (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie), Aleksandra  Kozioł (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie), Magdalena   Pikulska (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie), Emilian Prałat (Wielkopolski Wojewódzki Konserwator), Katarzyna  Stępień (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie).

W tym roku do komisji konkursowej wpłynęło 52 prace, z czego wymogi formalne Regulaminu Konkursu spełniło 47 prac. Wśród nich znalazło się: 6 prac doktorskich, 31 prac magisterskich, 5 prac inżynierskich, 2 prace podyplomowe oraz 3 publikacje książkowe. Zgłoszenia obejmują szerokie spektrum zagadnień - od projektów dotyczących architektury i urbanistyki, konstrukcji, historii sztuki i kultury, architektury krajobrazu, muzealnictwa, etc., po projekty konserwacji zabytków ruchomych, prace naukowe i badawcze poświęcone ochronie dziedzictwa kulturowego oraz prace popularyzatorskie, upowszechniające ideę ochrony zabytków.

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe z dziedziny konserwacji zabytków od początku wyróżnia się wysokim poziomem merytorycznym i od blisko trzydziestu lat buduje swój prestiż, ciesząc się dużym zainteresowaniem ośrodków akademickich, zgłaszających najlepsze prace magisterskie i doktorskie.powrót