Nagrody Ministra Kultury dla odkrywców znalezisk

21-12-2009

Podsekretarz Stanu Generalny Konserwator Zabytków Tomasz Merta uhonorował Dyplomami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego znalazców zabytków archeologicznych, którzy przekazali swoje odkrycia na rzecz państwa.

Wśród nagrodzonych znaleźli się:

- Mariusz Drabicki za współudział w odkryciu „skarbu” monet i innych przedmiotów kultury materialnej na cmentarzu komunalnym w Wojcieszowie.

- Mariusz Bałuk za współudział w odkryciu „skarbu” monet i innych przedmiotów kultury materialnej na cmentarzu komunalnym w Wojcieszowie.

- Zygmunt Tokarek, za współudział w odkryciu „skarbu” monet i innych przedmiotów kultury materialnej na cmentarzu komunalnym w Wojcieszowie (pow. złotoryjski).

- Janusz Brzeziński za współudział w odkryciu „skarbu” monet i innych przedmiotów kultury materialnej na cmentarzu komunalnym w Wojcieszowie.

- Lesław Rybij za współudział w odkryciu „skarbu” monet i innych przedmiotów kultury materialnej na cmentarzu komunalnym w Wojcieszowie.

- Przemysław Badziąg za znalezienie w miejscowości Szczuczyn k. Szamotuł główki z brązu z okresu średniowiecza (X-XI w.)

- Andrzej Rezler za znalezienie bransolety z brązu kultury łużyckiej.

- Marian Ziętal za pomoc w odkryciu w miejscowości Skiby k. Chęcin depozytu wyrobów z brązu.

- Paweł Kadysz za znalezienie w miejscowości Stara Oleszna k. Bolesławca depozytu wyrobów z brązu.powrót