Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

16-06-2009

Ceremonia, której gospodarzem był Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, odbyła się o godzinie 19.00 w budynku Ministerstwa przy ulicy Krakowskie Przedmieście 15/17

Nagrody przyznawane są w uznaniu całokształtu działalności lub za wybitne osiągnięcia w danym roku w dziedzinie: twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury o znaczeniu ogólnokrajowym lub międzynarodowym.

Nagroda ta stała się bardzo ważna w środowisku, jest wyczekiwana i szeroko komentowana. Pozwala Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego podkreślić najważniejsze nurty i zjawiska pojawiające się w kulturze poprzez uhonorowanie osób, które je tworzą i reprezentują.

Laureaci Nagrody Ministra 2009: