Najlepszy Dyplom Roku

11-05-2011

Promocja absolwentów uczelni artystycznych jest głównym celem projektu „Najlepszy Dyplom Roku”. Nagrody dla laureatów ustanowił minister kultury Bogdan Zdrojewski.

Uczelnie artystyczne są ważnymi ośrodkami kulturotwórczymi, które realizują profesjonalne, ogólnopolskie i międzynarodowe imprezy artystyczne, takie jak: konkursy, festiwale, przesłuchania, warsztaty, plenery czy wystawy. Corocznie odbywa się ich kilkadziesiąt. Te o najważniejszym znaczeniu pozwalają wyłonić najlepszych dyplomatów we wszystkich dyscyplinach sztuki: muzyka, plastyka i teatr. Pozwalają one młodym artystom na weryfikację swoich umiejętności w konfrontacjach z rówieśnikami oraz z oceną profesjonalistów i odbiorców sztuki. Przede wszystkim - pomagają w rozpoczęciu profesjonalnej drogi twórczej. Są to bowiem najważniejsze debiuty artystyczne danego rocznika, a biorą w nich udział jedynie najlepsi dyplomaci.

7 maja br. w Katowicach odbył się KONCERT ROKU, w którym wzięli udział młodzi muzycy ze wszystkich akademii muzycznych. Laureatem i zdobywcą nagrody Ministra został Paweł Cłapiński z AM w Bydgoszczy. 8 maja br. zakończył się Festiwal Szkół Teatralnych w Łodzi, podczas którego wyłoniono laureata w dziedzinie teatru, którym został kolejne Mateusz Rusin z Akademii Teatralnej w Warszawie.

W ciągu najbliższych miesięcy odbędą się kolejne prezentacje: w Gdańsku - Najlepsze Dyplomy Artystyczne Akademii Sztuk Pięknych oraz w Katowicach - Najlepsze Dyplomy Projektowe Akademii Sztuk Pięknych.

W ciągu 5 lat budżety uczelni artystycznych w Polsce wzrosły o ok. 100 mln zł. W roku 2007 kwota ta wynosiła 349 mln 307 tysięcy złotych, a w roku obecnym - 447 mln 517 tys. Corocznie wzrasta też liczba studentów uczelni artystycznych. Z będących w gestii MKiDN środków unijnych, na 8 zadań wyższego szkolnictwa artystycznego przeznaczono ponad 271,3 mln zł.powrót