Najnowsze konsultacje europejskie

15-02-2013

Komisja Europejska zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w internetowych badaniach opinii nt. potrzeb finansowych sektora kultury i kreatywnego oraz w sprawie oceny funkcjonowania dialogu strukturalnego pomiędzy Komisją a społeczeństwem obywatelskim.

Udział w badaniu ma charakter poufny, kwestionariusz znajduje się pod adresem: www.eu-for-creativity.eu. Badanie potrwa do połowy marca 2013 r.

Udział w badaniu ma charakter poufny, kwestionariusz znajduje się pod adresem: http://s.chkmkt.com/?e=23420&h=39BC536195A744A i jest dostępny również w języku polskim.powrót