Narodowe Muzeum Techniki przejmuje zbiory dawnego Muzeum Techniki i Przemysłu NOT

22-12-2017

Uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Naczelną Organizacją Techniczną a Narodowym Muzeum Techniki. autor zdjęcia: Danuta Matloch
fot.: Danuta Matloch

22 grudnia 2017 r. w siedzibie resortu kultury, w obecności wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Glińskiego, nastąpiło uroczyste podpisanie umowy, na mocy której Naczelna Organizacja Techniczna podarowała Narodowemu Muzeum Techniki znaczną większość zbiorów likwidowanego Muzeum Techniki i Przemysłu NOT (w tym m.in.: maszynę szyfrującą Enigma, lotnię Lilienthala z 1894 roku, machinę rachunkową Abrahama Staffel'a, reprezentacyjną kolekcję polskich jednośladów wraz z przedwojennymi motocyklami „Sokół” czy komputery inż. Jacka Karpińskiego, takie jak AKAT i K-202) oraz sprzedało wyposażenie tego Muzeum wraz ze zbiorami bibliotecznymi i archiwum dotyczącym różnych dziedzin techniki, zawierającym zarówno dokumentację fotograficzną, jak i plany konstrukcyjne wielu maszyn i urządzeń.

Transakcja sprzedaży umożliwi NOT spłatę zobowiązań wobec pracowników likwidowanego Muzeum NOT (i innych zobowiązań NOT powstałych w okresie przed i po likwidacji Muzeum a powstałych z tytułu jego prowadzenia), a darowizna zbiorów połączona z opuszczeniem przez NOT pomieszczeń muzealnych w Pałacu Kultury i Nauki, umożliwi Narodowemu Muzeum Techniki podjęcie działań, które zapewnią w 2018 r. otwarcie Muzeum dla publiczności. Należy zaznaczyć, że podpisanie umowy było możliwe także dzięki porozumieniu podpisanemu 21 grudnia 2017 r. między Narodowym Muzeum Techniki, Miastem Stołecznym Warszawą, spółką PKiN i NOT.

Narodowe Muzeum Techniki staje się pełnoprawnym kontynuatorem misji Muzeum Techniki i Przemysłu NOT a przez to i powstałego przed II wojną światową Muzeum Techniki i Przemysłu. Narodowe Muzeum Techniki przejmuje pod opiekę i na własność zbiory w szerokim zakresie przedstawiające myśl techniczną polskich inżynierów i techników na tle rozwoju światowej techniki. Następuje w ten sposób realizacja publicznego zobowiązania założycieli Narodowego Muzeum Techniki  - Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Miasta Stołecznego Warszawy podjętego w umowie podpisanej między nimi w dniu 9 czerwca 2017 r.powrót