Narodowy Instytut Dziedzictwa ze Złotym Medalem Targów Lipskich

21-11-2016

 

Narodowy Instytut Dziedzictwa otrzymał Złoty Medal Targów Lipskich podczas 12. edycji Europejskich Targów Konserwacji I Restauracji Zabytków oraz Renowacji Starych Budowli DENKMAL 2016. Odznaczenie przyznano za prezentacje polsko-niemieckiej wystawy "Zabytkowe rezydencje w krajobrazie przygranicznych regionów Polski I Niemiec / Schlosserlandschaften in der Deutsch-Polnischen Grenzregion".

 

Ekspozycję przygotował NID we współpracy z konserwatorami krajów związkowych z Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Brandenburgii, Saksonii oraz konserwatorami wojewódzkimi ze Szczecina, Zielonej Góry i Wrocławia. Wystawa prezentuje problemy konserwatorskie dotyczące historycznych zespołów rezydencjonalnych po obu stronach polsko-niemieckiej granicy. Na przykładzie 96 obiektów z każdego z 3 województw i 3 krajów związkowych ukazano zarys ich powojennych losów, główne wartości oraz działania na rzecz ich zachowania i konserwacji. Przestawiona prezentacja jest efektem spotkań polskich i niemieckich środowisk konserwatorskich i dokonanej podczas nich analizy stanu zachowania zasobu zabytkowego po obu stronach granicy.

Wystawa była finansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Edukacji, Nauki i Kultury Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Ministerstwa Nauki, Badań i Kultury Brandenburgii, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Saksonii.powrót