Nie żyje Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. Dr Sławomir Radoń zmarł wczoraj w Krakowie

16-02-2011

Sławomir Radoń urodził się 8.01.1957 r. w Biertowicach. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Ponadto studiował nauki polityczne i ukończył studia doktoranckie w zakresie religioznawstwa. Był stażystą w Archives Nationales w Paryżu i stypendystą Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku.

Dr Sławomir Radoń

Od 1991 r. do 2006 r. pełnił funkcję dyrektora Archiwum Państwowego w Krakowie. W latach 1995-2005 zasiadał w Radzie Archiwalnej przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych, w kadencji 2002-2005 sprawował funkcję wiceprzewodniczącego Rady. 26 września 2006 r. został powołany na stanowisko Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych - po wygraniu konkursu prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Od 1999 roku członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, któremu dwukrotnie przewodniczył (w latach 2000-2001 oraz 2004-2005).

Członek Rady Naukowej Archiwum Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności.

Był autorem dwóch książek i ok. 30 innych publikacji naukowych z zakresu historii Polski i archiwistyki oraz założycielem i redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Krakowski Rocznik Archiwalny”.

Odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi. W 2008 roku uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Od 15 stycznia 2009 roku był członkiem Kapituły Orderu.

Msza św. żałobna za śp. Sławomira Radonia zostanie odprawiona we wtorek, 22 lutego 2011 roku o godz. 13:00 w kaplicy na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

Po mszy nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.powrót