Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Nieformalne spotkanie ministrów ds. kultury i audiowizualnych w Brukseli

09-10-2010

Podsekretarz Stanu Monika Smoleń w dniach 7-8 października br. wzięła udział w nieformalnym spotkaniu ministrów Unii Europejskiej ds. Kultury oraz ds. Audiowizualnych. Posiedzenie zorganizowane zostało w Brukseli przez Prezydencję belgijską w Radzie Unii Europejskiej. W części spotkania dotyczącej kultury, Ministrowie dyskutowali na temat roli, jaką mają do odegrania przemysły kultury i kreatywne w europejskiej polityce innowacyjności. Po spotkaniu Prezydencja przekazała deklarację, wzywającą Państwa Członkowskie i Komisję Europejską do wzmocnienia miejsca kultury i kreatywności w realizacji Strategii EU 2020 (Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu), w szczególności w kontekście jej Inicjatyw Flagowych, oraz w przyszłej europejskiej polityce innowacyjności. Treść deklaracji zgodna jest z podejmowanymi od początku 2011 r. przez polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wysiłkami na rzecz zapewnienia kulturze i kreatywności należnego jej miejsca w Strategii EU 2020. W części spotkania dotyczącej spraw audiowizualnych, ministrowie dyskutowali na temat wytycznych zawartych w Komunikacie Komisji Europejskiej ws. Kina (Cinema Communication). W obu spotkaniach poza przedstawicielami Państw Członkowskich UE oraz Komisji Europejskiej wzięli udział przedstawiciele Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

Ponadto, Podsekretarz Stanu Monika Smoleń w dniu 8 października br. odbyła w Brukseli również następujące spotkania:

  • spotkanie z Panią Komisarz Neelie Kroes, odpowiedzialną za prawy agendy cyfrowej i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Przedmiotem spotkania było przedstawienie priorytetów Prezydencji Polski w 2011 r. w obszarze spraw audiowizualnych. Uczestnicy spotkania omówili również planowane na 2011 r. działania legislacyjne Komisji Europejskiej w zakresie rozwoju kin cyfrowych, digitalizacji zasobów audiowizualnych i filmowych, rozwoju europejskiej biblioteki cyfrowej Europeana oraz programu kulturalnego polskiego Przewodnictwa w Radzie UE.
  • spotkanie z Panem Géza Szőcs, Sekretarzem Stanu Ministerstwa Zasobów Narodowych Republiki Węgierskiej, odpowiedzialnym za kwestie kultury i sprawy audiowizualne. Podczas spotkania Ministrowie omówili przygotowania do sprawowania przez oba kraje przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej (Węgry – pierwsza, Polska – druga połowa 2011 r.), w szczególności koncentrując się na kwestiach przygotowań merytorycznych. Ponadto Ministrowie omówili bieżące kwestie z dziedziny współpracy bilateralnej, w szczególności w związku ze współpracą prowadzoną w ramach Fundacji Europejska Sieć Pamięć i Solidarność oraz w związku z Polsko-Węgierskim Programem Współpracy 2010-2011.
  • spotkanie z Panem Didierem Millerot, Członkiem Gabinetu Komisarza ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, Pana Michela Barniera, odpowiedzialnym między innymi za prawo własności intelektualnej. Przedmiotem spotkania było przedstawienie priorytetów Prezydencji Polski w 2011 r. w obszarze prawa autorskiego. Uczestnicy spotkania omówili również planowane na 2011 r. działania legislacyjne Komisji Europejskiej w przedmiocie dzieł osieroconych, zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi oraz egzekucji praw własności intelektualnej.

powrót

koniec głównej treści