Nieformalne spotkanie ministrów UE ds. kultury w Gödöllő

29-03-2011

Minister Bogdan Zdrojewski uczestniczył w dniach 27-28 marca br., w zorganizowanym przez węgierską Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, nieformalnym spotkaniu ministrów Unii Europejskiej ds. kultury w Gödöllő koło Budapesztu.

Tematem przewodnim spotkania była rola kultury we wdrażaniu Strategii UE2020. Ministrowie dyskutowali o przemyśle kultury, polityce innowacyjności, rozwoju Inicjatyw Flagowych oraz przygotowaniu Narodowych Programów Reform na rzecz realizacji Strategii UE2020. Ministrowie wskazali również na ekonomiczny aspekt kultury oraz wsparcie procesów digitalizacji dziedzictwa kulturowego i inwestycje w kulturę, w tym na znaczenie badań statystycznych dotyczących sektora.

Minister Bogdan Zdrojewski podkreślił szczególne znaczenie inwestycji w kapitał ludzki i społeczny w ramach polityki spójności i jej instrumentów w postaci funduszy strukturalnych. Zwrócił uwagę na potrzebę inwestowania w infrastrukturę kultury i ochronę dziedzictwa oraz rozwój kompetencji kulturowych. Minister zaapelował również do Komisji Europejskiej o zachowanie odrębności unijnych programów Kultura oraz Media w nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020.

Ministrowie kultury Polski, Francji i Niemiec wystosowali list do Przewodniczącego Komisji Europejskiej Jose Manuela Barroso ws. kontynuacji programów Kultura i Media.

W ramach spotkania Minister Zdrojewski wziął udział w rozmowach bilateralnych z Frederic’em Mitterandem, Ministrem Kultury i Komunikacji Francji, Berndem Neumannem, Sekretarzem Stanu Niemiec ds. kultury, Ángeles González-Sinde, Minister Kultury Hiszpanii oraz Androullą Vassiliou, Komisarz UE ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży.

W trakcie spotkań, oprócz kwestii dotyczących współpracy dwustronnej, Minister Zdrojewski przedstawił priorytety polskiej Prezydencji w obszarze kultury, spraw audiowizualnych i praw autorskich oraz zaprosił ministrów do uczestnictwa w Europejskim Kongresie Kultury we Wrocławiu.powrót