NieKongres Animatorów Kultury

27-03-2014

fot. Tomasz Tołłoczko
fot. Tomasz Tołłoczko

Wierzę w animatorów kultury, czyli w ludzi. Animator to trudny zawód- mówił Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski do uczestników NieKongresu Animatorów Kultury. To pierwsze, ogólnopolskie spotkanie animatorów kultury, które odbywa się od 26 do 28 marca br. w Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego w Warszawie. Wydarzenie zostało przygotowane pod patronatem honorowym MKiDN.

Nie wierzę w animację, ale wierzę w animatorów kultury, czyli w ludzi; animator to trudny zawód. Państwa praca ma szczególne znaczenie, bo konieczność budowania relacji międzyludzkich jest trudna. Nie wyobrażam sobie jednak, aby państwa zawód - bo uważam, że animator to jest zawód, można wbić w określoną matrycę. Szkodziłoby to państwa wolności, poszukiwaniu różnych rodzajów technik pracy, sposobom dotarcia do różnych społeczeństw. Tyle różnych doświadczeń, pomysłów i projektów - ile państwa na tej sali – powiedział minister Bogdan Zdrojewski. 

NieKongres Animatorów Kultury to pierwsze, ogólnopolskie spotkanie animatorów kultury. Jego uczestnicy rozmawiają o kondycji i roli animacji kultury w Polsce.

Ideą spotkania jest poszukiwanie nowego stylu narracji o animacji kultury, wyjście poza ramy języka projektowego i grantowego, próba przemówienia przez animatorów własnym głosem. W ramach NieKongresu odbywają się dyskusje panelowe z udziałem zaproszonych ekspertów, moderowane przez opiekunów, autorytety merytoryczne oraz praca w grupach roboczych. Ich celem ma być wypracowanie wspólnych stanowisk, ustaleń, rekomendacji dla polityk dotyczących animacji i edukacji kulturowej.

Wydarzeniu towarzyszą Ogólnopolskie Targi Grantodawców – pierwsza tego rodzaju inicjatywa w Polsce. NieKongres poprzedziła trwająca od października 2013 r. dyskusja on-line na Forum Animatorów Kultury.

Ambicją NieKongresu jest zgromadzenie osób, które uważają/chcą się uważać/nie wiedzą, czy mogą się uważać za animatorów kultury. Osób, które pracują w instytucjach kultury, najczęściej domach kultury, osób realizujących projekty kulturowe w ramach organizacji pozarządowych, osób będących niezależnymi liderami życia lokalnego, artystów z zacięciem społecznikowskim i wszystkich tych, dla których animacja kultury stanowi wartość.

NieKongres przygotowywany jest przez Narodowe Centrum Kultury i Forum Kraków pod patronatem honorowym MKiDN, które włączyło się nie tylko na poziomie finansowania przedsięwzięcia, ale aktywnie wzięło udział w opracowywaniu założeń programowych.

Więcej informacji na stronie:  www.platformakultury.pl/kategorie/niekongres-aktualnosci.html

 powrót