Niemiecki Krzyż Zasługi dla Magdaleny Abakanowicz

16-03-2010

Profesor Magdalena Abakanowicz odebrała z rąk ambasadora Niemiec w Polsce Michaela H. Gerdtsa, Wielki Krzyż Zasługi Republiki Federalnej Niemiec, podczas uroczystości 15 marca w warszawskiej rezydencji ambasadora.

Odznaczenie, przyznane przez prezydenta Niemiec Horsta Kohlera, jest wyrazem uznania zarówno dla twórczości polskiej artystki, jak i dla jej wkładu w dialog kulturowy między Polską a Niemcami.

Magdalena Abakanowicz jest znaną w europie rzeźbiarką, która specjalizuje się w tworzeniu dużych, figuralnych kompozycji przestrzennych w oparciu m.in. o tkaninę, kamień, drewno i brąz.powrót