Nieznane dzieła znanych twórców

13-10-2010

Sympozjum organizowane przez Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej przy Wydziale Sztuki UR w ramach obchodów Jubileuszu Dziesięciolecia Uniwersytetu Rzeszowskiego, jest drugim z cyklu spotkań przedstawicieli ośrodków naukowych mających największe osiągnięcia w badaniach nad nowoczesna i współczesną sztuką sakralną. Jego celem jest podsumowanie i koordynacja badan prowadzonych w tej dziedzinie w Polsce oraz zapoznanie się z wynikami analogicznych prac prowadzonych w ośrodkach zagranicznych.

Wydarzenie to zostało objęte patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, Księdza Biskupa Rzeszowskiego, Wojewody Podkarpackiego i Prezydenta Miasta Rzeszowa.
Spotkaniu towarzyszyć będą wystawy o charakterze związanym z jego tematyką, przygotowane we współpracy z Muzeum Diecezjalnym, promujące Uniwersytet Rzeszowski i miasto Rzeszów.

INFINITUM INQUIRENS:

Wątki metafizyczne w malarstwie Stanisława Białogłowicza, Tadeusza Boruty, Tadeusza Wiktora
Przedstawienia św. Jana Nepomucena. Rzeźba w fotografii Jana Maciucha
Portrety duszy. Rzeźba Jerzego Kierskiego
Kapliczki Podkarpacia w fotografii studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Wystawy będzie można podziwiać do dnia 5 listopada 2010 roku w Muzeum Diecezjalnym przy ul. Zamkowej 4 w Rzeszowie.powrót