Niezwykłe animacje 3D Zamku w Wieliczce

29-04-2014

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka zakończyło projekt cyfrowej rekonstrukcji Zamku Żupnego w 4. fazach historycznych od wczesnego średniowiecza po wiek XIX. Finalnym etapem są niezwykle precyzyjne animacje.

Zapraszamy więc do odkrywania zupełnie nieznanego wyglądu Zamku! Przygotowany, w wyniku badań wielu źródeł historycznych i drobiazgowych studiów ikonograficznych, pokaz stwarza możliwość obejrzenia Zamku w konkretnych okresach historycznych.

Zachęcamy więc do wirtualnej wędrówki śladem zmieniających się budowli od końca XIII do połowy XIX wieku. To unikalna okazja do zobaczenia licznych miejsc, które się nie zachowały: średniowiecznej kuchni żupnej na dziedzińcu głównym czy drewnianej sali łączącej piętro budynków zamkowych, aż do XVIII wieku. Animacje pozwalają także zaobserwować liczne szczegóły m.in. renesansowy wykusz kaplicy zamku północnego, okna z godłami królewskimi czy zegar na wieży, który notabene był starszy od ratuszowego zegara w Krakowie.

Animacje czterech faz rozwojowych zamku z opisami można zobaczyć na stronie www.muzeum.wieliczka.pl.

Zamek Żupny w Wieliczce, dawna siedziba zarządu przedsiębiorstwa Żupy Krakowskie, został wpisany na listę UNESCO w czerwcu 2013 r.powrót