Nikiszowiec i Kanał Elbląski- nowymi Pomnikami Historii

20-01-2011

Katowickie osiedle robotnicze Nikiszowiec oraz położony w obrębie Pojezierzy Iławskiego i Ostródzkiego Kanał Elbląski, na mocy rozporządzenia Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z 14 stycznia, zostały uznane za Pomniki Historii.

Osiedle Nikiszowiec

Osiedle Nikiszowiec w Katowicach jest wspaniałym przykładem budownictwa społecznego początku XX w. i niepowtarzalnym świadectwem dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska. Zaprojektowane przez Emila i Georga Zillmannów, powstało w latach 1908-12 dla robotników z kopalni „Giesche”. Nikiszowiec charakteryzuje unikatowe założenie urbanistyczne, z interesującą ceglaną architekturą, w którym zorganizowany program socjalno-kulturowy zapewniał robotnikom podstawowe usługi w granicach miejsca zamieszkania. Obecnie, stanowi on przykład najlepiej zachowanego osiedla robotniczego na Górnym Śląsku.

Kanał Elbląski wzniesiony w latach 1844-81, według projektu George’a Jacoba Steenke, stanowi świadectwo najwyższego poziomu dziewiętnastowiecznej kultury technicznej. Jest jedynym na świecie nieprzerwanie działającym kanałem wykorzystującym system zabytkowych pochylni typu suchy grzbiet. Rozpościera się w obrębie Pojezierzy Iławskiego i Ostródzkiego, pomiędzy Ostródą i Elblągiem, co przesądza o jego szczególnych wartościach poznawczych oraz walorach krajobrazowych. Trasa kanału przechodzi przez sztuczne przekopy, groble, jeziora, a dzięki oryginalnemu systemowi pochylni, pokonuje ok. 100 m różnicy wysokości na odcinku jezioro Druzno - Elbląg.

Więcej informacji na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa.powrót