Noc Bibliotek

30-05-2015

Centralna inauguracja w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Ze sceny przemawia minister kultury Małgorzata Omilanowska obok stoi m.in dyrektor biblioteki Tomasz Makowski. foto: Danuta Matloch
Centralna inauguracja  w Bibliotece Narodowej w Warszawie. foto: Danuta Matloch

Centralna inauguracja w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Na scenie m.in. minister kultury Małgorzata Omialnowska oraz dyrektor biblioteki Tomasz Makowski słuchają pytania zadawanego przez młodego widza. foto: Danuta Matloch
Centralna w Bibliotece Narodowej w Warszawie. foto: Danuta Matloch

W rękach dziecka egzemplarz książeczki z wierszem Lokomotywa Juliana Tuwima. foto: Danuta Matloch
Centralna inauguracja w Bibliotece Narodowej w Warszawie. foto: Danuta Matloch

Banner Noc Bibliotek

 

Prawie 600 placówek z całej Polski uczestniczyło w Nocy Bibliotek, która odbyła się 30 maja br. Była to dla nich okazja do atrakcyjnego i niekonwencjonalnego zaprezentowania swoich zbiorów i oferty edukacyjno-kulturalnej oraz poszerzenia grona czytelników. Centralna inauguracja akcji z udziałem Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej miała miejsce w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

W programie inauguracji znalazły się m.in.: część dla rodzin z dziećmi ( pokaz filmu animowanego „Sekret Eleonory” i wspólne czytanie „Lokomotywy” Julina Tuwima) oraz część dla dorosłych i młodzieży (spotkanie z prof. Jerzym Bralczykiem, aktor Rafał Rutkowski czytał teksty grozy z zasobów cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona.pl, dyskusja literacka: Mariusz Szczygieł w rozmowie z Joanną Bator oraz spotkanie z Włodzimierzem Kalickim).

Nocy towarzyszyła akcja „Przynieś książkę do biblioteki” – placówki zgłaszały podczas rejestracji książki poszukiwane przez czytelników, a odwiedzający przekazywali już przeczytane pozycje ze swoich zbiorów.

Organizatorami akcji były: Centrum Edukacji Obywatelskiej, „Gazeta Wyborcza” i Magazyn „Książki”, Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Instytut Książki.

Patronat honorowy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Edukacji Narodowej, Biblioteka Narodowa.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.nocbibliotek.org

Unowocześnienie biblioteki i dostosowanie jej działań do rosnących oczekiwań odbiorcy jest niezbędnym warunkiem zdobywania nowych czytelników. Ustawowy obowiązek utrzymywania placówek spoczywa na samorządach. MKiDN oraz podległe mu instytucje oferują im wsparcie. Dowodem jest zainicjowany przez resort, a prowadzony przez Instytut Książki Program Biblioteka+, czy Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2014-2020, którego celem są m.in. działania zmieniające i wzmacniające rolę biblioteki jako podstawowej przestrzeni kontaktu z książką

BIBLIOTEKA+

Unowocześnienie biblioteki i dostosowanie jej działań do rosnących oczekiwań odbiorcy jest niezbędnym warunkiem zdobywania nowych czytelników. Istotnym celem programu jest podniesienie prestiżu bibliotek i zmiana postrzegania ich roli przez władze samorządowe. W ramach programu podjęto następujące działania:

- Uruchomienie programu finansowego wsparcia budowy, rozbudowy i modernizacji bibliotek gminnych - Infrastruktura bibliotek.

- Szkolenie bibliotekarzy w zakresie nowych kompetencji

- Internetyzacja bibliotek

 - Stworzenie jednolitego, ogólnopolskiego, centralnego systemu komputerowego MAK+

Infrastruktura bibliotek

Żadne z przedsięwzięć mających na celu unowocześnienie bibliotek, nie może się powieść bez znaczącego polepszenia ich warunków lokalowych. Chodzi nie tylko o funkcjonalność, ale także o estetykę obiektów bibliotecznych.

Program małych grantów (2009-2010)

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomił w latach 2009-2010 program małych grantów pod nazwą „Infrastruktura bibliotek”. Jego zadaniem było podniesienie standardu bibliotek publicznych (w tym standardów estetycznych) poprzez ich modernizację architektoniczną i zakup wyposażenia. Operatorem programu był Instytut Książki. Budżet programu w latach 2009-2010 wyniósł 7,5 mln zł. Decyzję o przyznaniu dotacji otrzymało 190 bibliotek gminnych. Za przyznane środki wyremontowano lub wyposażono 465 placówek. Dotacje trafiły do bibliotek ze wszystkich województw.

Program Wieloletni KULTURA+, Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”  2011 – 2015

Celem programu jest przekształcenie bibliotek publicznych w mniejszych miejscowościach w lokalne centra dostępu do kultury, wiedzy i ośrodki życia społecznego na wzór takich instytucji w krajach skandynawskich i zachodnioeuropejskich. Na jego realizację rząd przeznaczył 150 mln zł. Do końca 2015 r. liczba budowanych lub modernizowanych bibliotek gminnych wyniesie 245.

Szkolenia dla bibliotekarzy

Unowocześnienie gminnych bibliotek publicznych nie jest możliwe bez uzyskania przez ich pracowników nowych kompetencji zawodowych wykraczających poza standardowe umiejętności bibliotekarskie. W tym celu stworzono program obejmujący m.in. szkolenia z zakresu rozwoju osobistych kompetencji menedżerskich i przywódczych, a także posługiwania się nowymi technologiami informatycznymi. Od 2010 do końca 2014 r. przeszkolonych zostało ponad 5 300 bibliotekarzy.

Internetyzacja

Program internetyzacji polskich bibliotek publicznych to efekt porozumienia, jakie 23 lipca 2012 r. zawarły Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Orange Polska. Porozumienie jest przedłużeniem programu internetyzacji bibliotek publicznych z 2009 r. Orange Polska (wówczas Grupa TP) zadeklarowała bezpłatne podłączenie Internetu do wszystkich gminnych bibliotek publicznych. Z oferty do tej pory skorzystało ponad 3200 placówek, dzięki czemu ich użytkownicy mają swobodny dostęp do cyfrowego świata.

MAK+

MAK+ jest elektronicznym, zintegrowanym systemem bibliotecznym, stworzonym i rozwijanym przez Instytut Książki, subwencjonowanym przez MKiDN. Umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej.  Jest programem rekomendowanym przez Krajową Radę Biblioteczną do wdrażania w bibliotekach publicznych. Do końca kwietnia 2015 r. został zainstalowany w ponad 1 738 bibliotekach w Polsce i poza jej granicami.  W ramach projektu MAK+ powstała również aplikacja o nazwie „Czytelnik”, która umożliwia jednoczesne przeglądanie zasobów ponad 1000 bibliotek korzystających z MAK-a+, wyszukiwanie w wybranej lokalizacji, sprawdzanie terminów zwrotów książek oraz- dzięki wbudowanej mapie- znajdowanie szukanej pozycji w najbliższej okolicy.

 powrót

Warto przeczytać