Nominacje dla członków Rady Ochrony Zabytków

07-04-2008

7 kwietnia 2008 roku minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył nominacje członkom Rady Ochrony Zabytków, powołanym na nową czteroletnią kadencję. Podczas spotkania, w którym uczestniczył także podsekretarz stanu w MKiDN - Generalny Konserwator Zabytków Tomasz Merta, minister Zdrojewski przedstawił kierunki zmian w kierowanym przez siebie resorcie oraz podkreślił potrzebę bliższej współpracy ze środowiskiem zajmującym się problematyką ochrony dziedzictwa narodowego.

Skład Rady Ochrony Zabytków (kadencja 2008-2012):

Przewodniczący:

Zastępcy przewodniczącego:

Członkowie Rady:

Sekretarz Rady: