Nowa siedziba Muzeum Śląskiego

21-05-2015

Banner Muzeum Śląskie

„Obiekt można uznać, za ikonę identyfikacji regionalnej”- mówiła Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska podczas konferencji prasowej, która odbyła się 20 maja w Katowicach. Otwarcie wybudowanego na terenie dawnej kopalni muzeum zaplanowano na 26 czerwca.

Otwarcie Muzeum Śląskiego w nowym gmachu to, w symbolicznym znaczeniu, akt wielkiej sprawiedliwości dziejowej. Obiekt można uznać, za „ikonę identyfikacji regionalnej". Liczę na to, że do Katowic będą przyjeżdżali ludzie z całej Polski i będą uczyli się Śląska właśnie w tym muzeum. Obiekt będzie nową jakością w skali całego kraju - powiedziała minister Omilanowska.

Festiwal otwarcia potrwa trzy dni – od 26 do 28 czerwca. Inauguracji stałych ekspozycji towarzyszyć będzie otwarcie trzech ekspozycji czasowych. W Galerii jednego dzieła Leon Tarasewicz zaprezentuje instalację „Modry”, Galerię plastyki nieprofesjonalnej wzbogaci ekspozycja grafiki Jana Nowaka a na najniższym poziomie budynku zostanie pokazana wystawa „Muzeum w organizacji. Muzeum z wyobraźni”. Festiwalowi otwarcia towarzyszyć będą koncerty, projekcje filmowe oraz poświęcone Śląskowi, warsztaty.

1 czerwca zostanie uruchomiony specjalny system rezerwacji z dostępem do bezpłatnych wejściówek (w ramach festiwalu otwarcia), rezerwacji będzie można dokonać również przez telefon.

 Obiekt zaprojektowała austriacka pracownia Riegler Riewe. Architekci ukryli jego główną część pod ziemią, na powierzchni eksponując efektowne pokopalniane zabudowania, m.in. dawny magazyn odzieżowy, dawną maszynownię (przyszła restauracja) czy wieżę wyciągową szybu Warszawa (działający już taras widokowy). Na powierzchni znajdują się też pokryte szkłem prostopadłościany, mieszczące pomieszczenia administracyjne lub doświetlające podziemia. Wystawy stałe zajmą ok. 6 tys. z 25 tys. m kw. powierzchni użytkowej.

Wartość projektu wynosi prawie 273 mln zł, a dofinansowanie ze środków unijnych to ponad 181 mln zł. Pozostała część jest wkładem własnym Województwa Śląskiego. Inwestycja uzyskała również 2,3 mln zł dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promesa.

Na zorganizowanie wystaw stałych w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach resort kultury przekazał 5,7 mln zł.

Ponadto, projekt pn. Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach uzyskał 10 mln zł dotacji w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, którego operatorem jest MKiDN.powrót