Nowe budynki szkół muzycznych w Warszawie i Białymstoku

06-11-2014

Minister Małgorzata Omilanowska otworzyła Centrum Edukacji Muzycznej przy ul. Połczyńskiej 56 w Warszawie / fot. Danuta Matloch

Centrum Edukacji Muzycznej przy ul. Połczyńskiej 56 w Warszawie / fot. Danuta Matloch

Uroczyste otwarcie Centrum Edukacji Muzycznej przy ul. Połczyńskiej 56 w Warszawie / fot. Danuta Matloch

Minister Małgorzata Omilanowska otworzyła Centrum Edukacji Muzycznej przy ul. Połczyńskiej 56 w Warszawie / fot. Danuta Matloch

Koncertowe Centrum Edukacji Muzycznej przy ul. Połczyńskiej 56 w Warszawie / fot. P. Ulatowski

Koncertowe Centrum Edukacji Muzycznej przy ul. Połczyńskiej 56 w Warszawie / fot. P. Ulatowski

Nowy budynek Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku / fot. P. Ulatowski

Nowy budynek Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku / fot. P. Ulatowski

Nowy budynek Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku / fot. P. Ulatowski

Uroczyste zakończenie pierwszego etapu budowy Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej odbyło się 6 listopada br. w Warszawie. Nowa placówka będzie rozszerzeniem ZPSM im. Fryderyka Chopina. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokona Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska. 5 listopada br. do użytku oddano nowe budynki ZSM I i II stopnia w Białymstoku. Obie inwestycje uzyskały unijne dofinansowanie w ramach XI Priorytetu POIiŚ, którego operatorem jest resort kultury.

W ostatnich siedmiu latach powstało lub zostało zmodernizowanych kilkanaście dużych obiektów muzycznych w Polsce - w tym otwarta w październiku nowa siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, wybudowano lub wyremontowano dziesiątki szkół muzycznych. Dzięki tym inwestycjom w edukację będziemy mieli na pewno więcej dobrych muzyków, ale na pewno będziemy też mieli lepiej wyedukowane muzycznie społeczeństwo – mówiła podczas otwarcia minister Omilanowska. Zaznaczyła, że bardzo wielu uczniów szkół muzycznych zakończy karierę na edukacji pierwszego stopnia, ale „nauczą się zupełnie innej jakości pracy, współpracy w zespołach i zupełnie nowego podejścia do oferty kulturowej”.

Kształcąc młodzież w szkołach muzycznych kształcimy nie tylko przyszłych twórców, ale też przyszłych odbiorców, którzy zdecydują o tym, że polska kultura będzie się miała lepiej.  Kształcenie muzyczne uczy również takich wartości jak wytrwałość czy systematyczność, których brak jest często zarzucany Polakom. Człowiek i jego kultura stanowią o jego cywilizacji. (...) Kultura jest tym pasem transmisyjnym, który czyni z nas ludzi odpowiedzialnych za państwo, otwartych na świat, kreatywnych i gotowych na podejmowanie trudnych wyzwań. To jest budowanie społeczeństwa wyższej jakości – podkreślała szefowa resortu kultury.

Uroczystość zakończył krótki koncert trio Andrzeja Jagodzińskiego, do którego dołączył Zbigniew Namysłowski.

Inwestycja pn. „Budowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - część dydaktyczna" o wartości 12,39 mln zł została dofinansowana kwotą 10,24 mln ze środków unijnych. Umowę w tej sprawie podpisano w październiku 2012 r.
Obecnie zakończył się pierwszy etap, obejmujący remont oraz adaptację dwóch istniejących budynków. Obiekty stanowić będą część dydaktyczną Centrum, pomieszczą też znaczną część zaplecza przyszłej sali koncertowej (administrację, szatnie, garderoby solistów, poczekalnie dla zespołów, sanitariaty). Program dydaktyczny przewiduje również przeniesienie do nowo oddanych budynków dwóch wydziałów (Wydział Jazzu i Wydział Estradowy) oraz kilku klas instrumentalnych z siedziby przy ul. Bednarskiej.

W drugim etapie planowana jest budowa sali koncertowej na około 400 miejsc, z dużą estradą oraz kanałem orkiestrowym. Będzie ona w pełni przystosowana do wystawiania spektakli scenicznych, takich jak opera i musical.

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina jest najstarszą oraz jedną z największych i najlepszych placówek szkolnictwa muzycznego w Polsce. Realizuje bogaty program edukacyjny, ale również inne projekty, w tym międzynarodowe konkursy, przekraczające sferę szkolną. Utworzenie Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej pozwoli na wykorzystanie jego dużego potencjału.

5 listopada br. w obecności Podsekretarz Stanu w MKiDN dr Moniki Smoleń do użytku oddano nowe budynki Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Białymstoku. To jedyna taka szkoła w regionie, jedna z większych szkół artystycznych w kraju - uczy się w niej 800 uczniów.

II etap rozbudowy, który kosztował 15,8 mln zł, był dofinansowany z Programu Infrastruktura i Środowisko (13,4 mln zł). Rozbudowano wcześniej zmodernizowane budynki, w których powstały dodatkowe sale do ćwiczeń oraz sala z dużą sceną, tak by mogły na niej ćwiczyć chóry czy działające w szkole orkiestry. Zmodernizowano też część wejściową, gdzie powstało miejsce na prezentację np. prac plastycznych. W sumie, pierwszy i drugi etap rozbudowy ZSM w Białymstoku kosztował 32 mln zł.

W ramach XI Priorytetu POIiŚ podpisano w sumie 79 umów. Wartość całkowita projektów to 3,93 mld zł, a kwota dofinansowania - ponad 2,28 mld zł. Do tej pory do użytkowania oddano 50 obiektów; w tym roku – Muzeum Warszawskiej Pragi, siedzibę Narodowej Orkiestry Polskiego Radia w Katowicach, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku i Filharmonię Śląską. Wcześniej m.in. Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, sale koncertowe w Akademiach Muzycznych we Wrocławiu i w Łodzi, Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu, zrewitalizowany zespół pałacowo - ogrodowy w Wilanowie, Europejski Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice, Centrum Kultury w klasztorze powizytkowskim w Lublinie, Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu, Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Krakowie, Szkołę Muzyczną w Sosnowcu, odnowioną elewację Zamku Królewskiego w Warszawie, Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach oraz dziedziniec na Wawelu. Wykaz wszystkich projektów znajduje się na stronie: www.poiis.mkidn.gov.pl/front/page/get/54powrót