Nowe oblicze Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu

29-06-2013

Nowy gmach Biblioteki Raczyńskich, połączony z zabytkowym budynkiem wzniesionym w pierwszej połowie XIX wieku, został otwarty 29 czerwca br. W uroczystości - obok Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego- wzięli udział m.in. Podsekretarz Stanu w MKiDN Monika Smoleń oraz Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny. Rozbudowa gmachu odbyła się dzięki unijnemu dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na mocy umowy podpisanej przez ministra Bogdana Zdrojewskiego w czerwcu 2009 r.

Nowy gmach Biblioteki Raczyńskich fot. archiwum Biblioteki Raczyńskich

Nowy gmach Biblioteki Raczyńskich fot. archiwum Biblioteki Raczyńskich

Nowy gmach Biblioteki Raczyńskich fot. archiwum Biblioteki Raczyńskich

W trakcie uroczystości odsłonięto tablicę upamiętniającą hr. Edwarda Raczyńskiego - fundatora Biblioteki Raczyńskich. Otwarto również wystawę „Księgi i sztuka. Z dziedzictwa po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich” (29 VI – 10 VIII 2013 r.), przygotowaną przez Bibliotekę i Muzeum Narodowe w Poznaniu. Otwarciu gmachu towarzyszyły kierowane do mieszkańców Poznania imprezy oraz wizualizacja w przestrzeni miasta.

Budynek poznańskiej Biblioteki Raczyńskich został rozbudowany o nową część, zintegrowaną funkcjonalnie i komunikacyjnie z istniejącym zabytkowym gmachem. Nowy budynek liczy: siedem kondygnacji (w tym jedną podziemną); 11, 7 tys. m2 powierzchni cał­kowitej i 9, 5 tys. m2 powierzchni użytko­wej. Łączna powierz­chnia całkowita obu budynków (starego i nowego) wynosi 14, 8 tys. m2.

W powstałym kompleksie główne bloki funkcjonalne uzyskały wyrazistość i auto­nomię przestrzenną zgodną z ich charakte­rem, a przede wszystkim - z interesem i wygodą użytkowników. Ma się to przyczynić się do szerszego udostępnienia im unikatowych zbiorów stanowiących europejskie dziedzictwo kulturowe. Zastosowane rozwiązania techniczne pozwolą też na korzystanie z zasobów bibliotecznych osobom niepełnosprawnym. Dodatkowym elementem projektu był zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej oraz zagospodarowanie otaczającego bibliotekę terenu.

Wartość całkowita projektu to 72, 7 mln zł, a dofinansowanie UE- 28, 8 mln zł.

W ramach XI Priorytetu "Kultura i dziedzictwo kulturowe" POIiŚ , którego operatorem jest MKiDN, podpisano 79 umów. Wartość całkowita projektów to ponad 3,77 mld zł, a kwota dofinansowania - przeszło 2,19 mld zł.

W całej Polsce do tej pory oddano do użytku 31 nowych lub wyremontowanych obiektów, ostatnio - „Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Krakowie, Szkołę Muzyczną w Sosnowcu, odnowioną elewację Zamku Królewskiego w Warszawie, Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach oraz dziedziniec na Wawelu po renowacji. Wcześniej- m.in. nowy budynek Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, Operę i Filharmonię Podlaską, Filharmonię Świętokrzyską, Amfiteatr Tysiąclecia w Opolu, Operę Leśną w Sopocie, Państwową Wyższą Szkołę Teatralną we Wrocławiu, Galicyjski Rynek w Sanoku i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wykaz wszystkich projektów znajduje się na stronie: www.poiis.mkidn.gov.pl.powrót