Nowelizacja ustawy o instytucjach filmowych

01-04-2011

Sejm uchwalił rządowy projekt noweli ustawy o państwowych instytucjach filmowych. Wydłuża on o 2 lata - do końca 2012 r. - czas przewidziany na ich komercjalizację lub likwidację; umożliwi też ich przekształcanie w instytucje kultury.

Dodatkowy czas umożliwi - bez ryzyka zbędnych kosztów - przeprowadzenie procesu przekształceń, a także zachowanie dorobku państwowych instytucji filmowych. Dotychczasowy termin ich skomercjalizowania lub likwidacji - do końca 2010 r. - okazał się zbyt krótki- głównie ze względu na długotrwałość postępowań regulujących stan prawny nieruchomości będących ich własnością.

Nowelizacja dotyczy 11 instytucji; większość z nich to studia filmowe, takie jak "Tor", "Kadr", "Zebra" czy Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Te instytucje czekają na komercjalizację. Inny plan ministerstwo kultury ma wobec dwu wytwórni filmowych, których także dotyczy nowelizacja - Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie i Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu. Wobec nich wprowadzono zapisy o możliwości przekształcenia z państwowych instytucji filmowych w instytucje kultury.

Wytwórnia we Wrocławiu stanie się Centrum Edukacji Filmowej. Zostanie ono stworzone we współpracy z wrocławską ASP i politechniką i ma specjalizować się w nauczaniu najnowszych technologii filmowych. Z kolei warszawska wytwórnia filmowa na Chełmskiej ma zostać przekształcona w Polskie Centrum Kinematografii, gdzie powstanie muzeum polskiej sztuki filmowej oraz Cinemateka - zbiór zdigitalizowanych polskich filmów.

Ustawa trafi teraz do Senatu.powrót