Nowelizacja ustawy o państwowych instytucjach filmowych

28-04-2011

Senat poparł nowelizację ustawy o państwowych instytucjach filmowych. Wydłuża on czas przewidziany na ich komercjalizację lub likwidację do końca 2012 r. Na podstawie obecnie obowiązującej ustawy, termin ten upłynął z końcem 2010 r.

Dodatkowy czas jest konieczny, aby bez ryzyka zbędnych kosztów przeprowadzić proces przekształceń, a także zachować dorobek państwowych instytucji filmowych. Projekt wprowadza również możliwość ich przekształcania w instytucje kultury.

Dotychczasowy termin skomercjalizowania lub likwidacji państwowych instytucji filmowych okazał się zbyt krótki, głównie ze względu na długotrwałość postępowań regulujących stan prawny nieruchomości będących własnością państwowych instytucji filmowych.

Nowelizacja dotyczy 11 instytucji, większość z nich to studia filmowe takie jak "Tor", "Kadr", "Zebra" czy Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Te instytucje czekają na komercjalizację. Inny plan ma ministerstwo kultury wobec dwu wytwórni filmowych, których także dotyczy przygotowywana nowelizacja - Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu i Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie. Ta pierwsza - po przekształceniu w instytucję kultury, stanie się Centrum Edukacji Filmowej. Zostanie ono stworzone we współpracy z wrocławską ASP i politechniką i ma specjalizować się w nauczaniu najnowszych technologii filmowych. Natomiast warszawska wytwórnia filmowa na Chełmskiej ma zostać przekształcona w Polskie Centrum Kinematografii. Powstanie tam muzeum polskiej sztuki filmowej oraz Cinemateka - zbiór zdigitalizowanych polskich filmów.
 powrót