Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji. Dobra wiadomość dla widzów i słuchaczy.

04-03-2011

Wdrożenie do polskiego prawa przepisów unijnej dyrektywy audiowizualnej, dostosowanie naszych przepisów do nowoczesnych usług medialnych, audiowizualne usługi na żądanie oraz ograniczone lokowanie produktu. M.in. takie zapisy znajdują się w znowelizowanej przez sejm ustawie o radiofonii i telewizji.

Ustawa utrzymuje co do zasady zakaz lokowania produktów ( product placement). Wymienia jednocześnie wyjątki, w których jest to dozwolone - w filmach kinowych, filmach lub serialach wytworzonych na użytek audiowizualnych usług medialnych, audycjach sportowych, rozrywkowych lub w postaci nieodpłatnego udostępnienia towaru lub usługi do wykorzystania w audycji w charakterze rekwizytu lub nagrody. Zlecający nie może łamać niezależności redakcyjnej nadawcy i wpływać na treść audycji. Audycje z lokowaniem produktu muszą być wyraźnie oznaczone - w telewizji graficznie, w radiu – dźwiękowo. Wyłączone z product placement są audycje dla dzieci.

Kolejną nowością są ułatwienia w odbiorze usług audiowizualnych dla niepełnosprawnych wzrokowo lub słuchowo. Nadawcy i dostawcy audiowizualni zostali zobowiązani, by co najmniej 10 proc. programu, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, miało udogodnienia umożliwiające takim osobom odbiór programu (audiodeskrypcja lub przekaz migowy).

W toku prac legislacyjnych udało się także uzgodnić większe wsparcie dla polskich twórców muzycznych. Szczególnie wspierane będą debiuty. Ustawa proponuje, aby zwiększanie obecności emisji utworów w języku polskim w dobrym czasie antenowym odbywało się etapami.

Wbrew propozycji dyrektywy, nie skrócono przerw między kolejnymi blokami reklamowymi podczas telewizyjnych filmów fabularnych. Nadal mogą one być one przerywane nie częściej, niż co 45 minut. Pozostałe programy, z wyjątkiem sportowych, podczas których reklamy emitowane są w naturalnych przerwach w transmisji, mogą być przerywane reklamą: w programie telewizyjnym - nie częściej, niż co 20 minut, natomiast w programie radiowym - 10 minut. Zakaz obejmuje natomiast serwisy informacyjne i magazyny na temat aktualnych wydarzeń oraz audycje o treści religijnej, publicystyczne i dokumentalne krótsze niż 30 minut oraz przeznaczone dla dzieci. Tak jak obecnie, zakaz dotyczy wszystkich audycji publicznej radiofonii i telewizji, z wyjątkiem transmisji sportowych.

Rozszerzono kompetencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Będzie ona obejmować nadzorem wszelkie usługi medialne przewidziane w ustawie oraz ich dostawców, m.in. prowadząc ich rejestr. Dostawca usługi medialnej, przekazujący ją bez wpisu do rejestru, podlegać będzie karze pieniężnej.

Wprowadzono też tzw. prawo do krótkich sprawozdań, które ma zapobiegać "monopolizacji relacjonowania budzących zainteresowanie wydarzeń". Nadawca telewizyjny, który nabył wyłączne prawa do transmisji z takiego wydarzenia, będzie musiał umożliwić innym nadawcom wykonanie relacji, nie dłuższej niż 90 sekund.
 powrót