Nowoczesna Szkoła Artystyczna

21-09-2012

Ogólnopolska konferencja zatytułowana Nowoczesna Szkoła Artystyczna, z udziałem Moniki Smoleń- Podsekretarz Stanu w MKiDN, odbedzie się w dniach 27-28 września 2012 r. na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

Wydarzenie to ma szczególne znaczenie dla całego środowiska szkolnictwa artystycznego. W 2011 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczęło przygotowania do realizacji działań związanych z udoskonaleniem systemu szkolnictwa artystycznego I i II stopnia. W wyniku podjętych prac powstały między innymi projekty nowych ramowych planów nauczania dla wszystkich typów szkół. Oprócz nich zostaną przedstawione także pierwsze doświadczenia z realizowanego pilotażu nowych ramowych planów nauczania w szkołach muzycznych I stopnia. W trakcie konferencji poruszone będą zagadnienia związane ze specyfiką i metodami nauczania małych dzieci oraz rolą muzykowania zespołowego od najmłodszych lat edukacji. Zaprezentowane zostaną również systemy edukacji muzycznej w Europie oraz przykłady nowoczesnego nauczania z wykorzystaniem technologii informatycznej i multimediów.

Szczegółowy program konferencji jest dostępny na stronie internetowej Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych www.censa.pl.powrót