Nowoczesne Centrum magazynowania i konserwacji dzieł sztuki powstanie w Krakowie

17-07-2015

Podpisanie listu intencyjnego. Fot. Małopolski Urząd Wojewódzki
Podpisanie listu intencyjnego. Fot. Małopolski Urząd Wojewódzki

Stworzenie pierwszego w Polsce międzymuzealnego, naukowego i przyjaznego środowisku Centrum Konserwacji i Magazynowania Zbiorów (CKM) zostało zainicjowane podpisanym 17 lipca porozumieniem między MKiDN, województwem małopolskim i Muzeum Narodowym w Krakowie.

Inwestycja ma powstać na terenach poprzemysłowych kombinatu w Nowej Hucie w Krakowie, gdzie trwa kompleksowa rewitalizacja zarówno tego obszaru i całej dzielnicy. Nastawione będzie na szeroką współpracę instytucji kultury w regionie i jako wyspecjalizowana w tym zakresie jednostka, rozwiąże  dotychczasowy problem niewystarczającej ilości miejsca i odpowiedniego wyposażenia w magazynach zbiorów. CKM zapewni- w perspektywie minimum pięćdziesięciu lat-  trwałą ochronę muzealiów, przy równoczesnym łatwym i szerokim dostępie do zbiorów krakowskich muzeów, co w znacznym stopniu przyczyni się do rozwoju wielodyscyplinarnych działań naukowych i prac badawczych w obszarze dziedzictwa kulturowego. Nowy budynek zagwarantuje bezpieczne warunki przechowywania, zgodne z najlepszymi standardami XXI wieku, przy minimalnym zużyciu energii i znacznym ograniczeniu kosztów eksploatacji. Umożliwi to instytucji uzyskanie rangi wyznacznika światowych standardów w tej dziedzinie. W ramach Centrum, planowana jest również realizacja pilotażowego na skalę kraju, projektu „chłodnego magazynu” i opracowanie norm dla kolejnych tego typu budynków w innych regionach. 

Sygnatariusze dzisiejszego porozumienia: Podsekretarz Stanu w MKiDN Andrzej Wyrobiec, Wojewoda Małopolski Jerzy Miller oraz Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Zofia Gołubiew wyrazili nadzieję, że otwarcie drogi do stworzenia Centrum Konserwacji i Magazynowania Zbiorów może ostatecznie, pozytywnie i na wiele lat rozwiązać problem odpowiedniego przechowywania i konserwatorskiej ochrony zbiorów muzealnych.powrót