Nowości wydawnicze MKiDN

19-07-2011

3 nowe tytuły ukazały się nakładem Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To m.in. kolejne tomy serii „Poza Krajem”, będącej prezentacją badań nad bogatą polską spuścizną kulturową  znajdującą się poza granicami Rzeczypospolitej.

Anna Agnieszka Szablowska -  Plakat Polski w zbiorach Biblioteki Polskiej w Paryżu

Książka stanowi pierwszą prezentację i próbę opisania kolekcji plakatu ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu. Dwujęzyczny katalog jest wynikiem współpracy pani Anny Agnieszki Szablowskiej z Instytutu Sztuki PAN oraz zespołu Biblioteki Polskiej w Paryżu. Ostatecznie zaprezentowanych zostało 357 plakatów ponad 150 autorów ze zbioru liczącego obecnie ponad 700 obiektów. Każda z not składa się z ilustracji oraz krótkiego opisu katalogowego, uzupełnionego dodatkowo o znajdujące się na końcu książki biogramy autorów. 

W 2009 roku w ramach serii ukazał się książka autorstwa Anny Agnieszki Szablowskiej i Mariany Senkiw pt. Plakat polski. Ze zbiorów Muzeum Etnografii i Przemysłu Artystycznego Instytutu Narodoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie.

Promocja najnowszej książki A.A. Szablowskiej odbędzie się w środę, 19 lipca br. o godz. 18 w siedzibie Biblioteki Polskiej w Paryżu.

 Plakat polski 

Karol Łopatecki, Wojciech Walczak - Mapy i plany Rzeczypospolitej XVII w. znajdujące się w archiwach w Sztokholmie, T. I i II

Książka jest wynikiem przeszło czteroletnich badań i kwerend pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku. Spośród archiwaliów Krigsarkivet (Archiwum Wojskowe Szwecji) i Riksarkivet (Archiwum Narodowe Szwecji) dokonali oni wyboru rękopiśmiennych map i planów obejmujących tereny dawnej Rzeczypospolitej, także tych autorstwa inżynierów będących w służbie królów polskich: Fryderyka Getkanta, Henryka Thome oraz Wilhelma Le Vasseur de Beauplana. Podczas potopu szwedzkiego wykonana przez nich dokumentacja została zrabowana z Zamku Królewskiego w Warszawie, skąd trafiła do sztokholmskich archiwów.

W ramach drugiego tomu publikacji znajduje się 36 przedruków map i planów z atlasów: Fryderyka Getkanta Topographia Practica Conscripta et Recognita oraz Heinricha Thome Utländske och Inländske Slott Städer och Fästen. Książka jest w całości tłumaczona na język angielski.

 Mapy i plany Rzeczypospolitej 

Witold Urbanowicz. Artysta Nienasycony, pod red. Barbary Stettner-Stefańskiej

Pierwsze albumowe wydawnictwo poświęcone w całości twórczości jednego artysty – ks. Witolda Urbanowicza, polskiego pallotyna na stałe mieszkającego we Francji. Bogato ilustrowana pozycja prezentująca kilkaset prac z zakresu różnych dziedzin sztuk plastycznych, tworzonych w rozmaitych technikach przez wszechstronnego i niezmiernie utalentowanego artystę. Wśród esejów m.in. teksty Jacka Cygana, Elisabeth Dudy i ks. Marka Wittbrota. Książka w całości tłumaczona na język francuski, wydana poza seriami Departamentu.

  powrót