Nowy dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie

28-10-2010

Rada Powiernicza Muzeum Narodowego w Warszawie po przeanalizowaniu sytuacji Muzeum, powstałej w wyniku rezygnacji prof. dr. hab. Piotra Piotrowskiego z funkcji dyrektora, powierzyła objęcie tego stanowiska z dniem 2 listopada b.r. dr Agnieszce Morawińskiej, dotychczasowej dyrektor Narodowej Galerii Sztuki Zachęta.

Biorąc pod uwagę doświadczenie i kwalifikacje dr Agnieszki Morawińskiej, Rada Powiernicza oczekuje od niej przedstawienia w krótkim czasie strategii reformy i rozwoju MNW

W związku z powołaniem przez Radę Powierniczą pani dr Agnieszki Morawińskiej na stanowisko dyrektora MNW, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dniem 2 listopada powierza funkcję p.o.dyrektora Narodowej Galerii Sztuki Zachęta, pani Hannie Wróblewskiej.powrót