Nowy program MKiDN: Teatr 2015 - Promesa

17-04-2014

2,5 mln złotych wynosi łącznie budżet dwóch priorytetów w ramach nowego programu ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego Teatr 2015 - Promesa. Możliwość składania wniosków w systemie EBOI zostanie uruchomiona w maju br. Nabór potrwa do 30 września br.

Priorytet 1: 250-lecie teatru publicznego w Polsce

Ideą przewodnią priorytetu jest poszerzenie oddziaływania teatru i pogłębienie możliwości korzystania z jego osiągnięć, zwłaszcza w odniesieniu do szeroko rozumianego teatru publicznego - dostępnego dla wszystkich i tworzonego przy udziale środków publicznych.

Działania podejmowane w ramach programu powinny odnosić się do zadań, wynikających ze służebnej roli teatru wobec społeczeństwa polskiego. Należy do nich m.in. uczestnictwo w dyskursie publicznym, rozwijanie komunikacji różnych środowisk oraz stwarzanie możliwości aktywnego pogłębiania świadomości i percepcji kultury, a także dbanie o pamięć o wielowiekowej tradycji polskiej sceny.

Przewidywany budżet priorytetu wynosi 1, 7 mln zł.

Priorytet 2: Tadeusz Kantor

W roku 2015 przypada 100 rocznica urodzin Tadeusza Kantora – jednego z najwybitniejszych artystów XX wieku.

Celem działań związanych z setną rocznicą urodzin tego wszechstronnego twórcy jest zwrócenie uwagi na jego znaczenie dla kultury współczesnej oraz poszukiwanie i wspieranie inicjatyw, inspirowanych jego sztuką i biografią.

Przewidywany budżet priorytetu wynosi 800 tys. zł.

Instytucją zarządzającą priorytetami jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Nabór wniosków potrwa do 30 września br. Możliwość ich składania w systemie EBOI zostanie uruchomiona w maju.

 powrót