Nowy program: Udostępnianie piśmiennictwa

14-05-2014

Nieodpłatne udostępnienie ważnych dzieł polskiego i światowego piśmiennictwa szerokiemu gronu odbiorców – to cel uruchomionego przez Instytut Książki programu „Udostępnianie piśmiennictwa”. Jest on realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020. Propozycje dzieł rekomendowanych do wykupu w 2014 r. można przesyłać do 15 czerwca.

Instytut Książki będzie kupować prawa do dzieł rekomendowanych przez ekspertów powołanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podstawą do ułożenia listy dzieł przeznaczonych do wykupu będą zgłoszenia osób prywatnych, instytucji i organizacji.  Swoje typy można przesyłać za pomocą elektronicznej ankiety, która znajduje się na stronie programu: www.instytutksiazki.pl/otwartezasoby

Termin przesyłania propozycji dzieł rekomendowanych do wykupu w 2014 r. upływa 15 czerwca.

Dzieła objęte programem będą udostępniane nieodpłatnie w Cyfrowej Bibliotece Narodowej POLONA www.polona.pl na podstawie otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, bądź na podstawie innych licencji umożliwiających jak najszersze korzystanie z dzieła.

Założenia programu powstały w trakcie spotkań grupy roboczej, powołanej z inicjatywy dyrektora Instytutu Książki Grzegorza Gaudena oraz dyrektora Centrum Cyfrowego „Projekt: Polska” Alka Tarkowskiego na początku 2013 r. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele państwowych instytucji kultury związanych z promowaniem czytelnictwa, wydawnictw, organizacji branżowych, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele strony społecznej – ruchu Obywatele Kultury.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014 – 2020 swoim zasięgiem obejmuje najważniejsze z obszarów powiązanych z czytelnictwem i obecnością książki na rynku: promocję i upowszechnianie czytelnictwa i książki wśród nieczytających, wspieranie wydawania wartościowej literatury i czasopism kulturalnych, szkolenie księgarzy oraz regulacje prawne dotyczące rynku książki.

Istotnym elementem są działania zmieniające i wzmacniające rolę biblioteki jako podstawowej przestrzeni kontaktu z książką. W związku z tym planowana jest: modernizacja budynków bibliotek, unowocześnianie ich serwisu, zakup nowości oraz szkolenia bibliotekarzy. Jednym z ważniejszych elementów, wychodzącym naprzeciw zmianom cywilizacyjnym, są też działania służące udostępnianiu legalnej książki w internecie.

Prezentacja do pobrania:

http://www.mkidn.gov.pl/media/docs/2013/20131025_narodowy_program.mp4powrót